Šipkoškola

Autorem článků v šipkoškole je rakouský šipkař Karlheinz Zöchling, který svolil se zveřejněním svých článků na našich stránkách. Naleznete zde spoustu nápadů a návodů jak si poradit s nervozitou, jakým způsobem nejlépe trénovat, na co si dát pozor při nákupu šipkařského vybavení a mnoho a mnoho dalších užitečných rad a inspirací.

Tady je originál povolení od Karlhainze Zöchlinga k překladu a vystavení jeho článků. V nejbližší době budou zbylé články a Copyright k dispozici v češtině zde.

dear michal,
>
>you have permission for translating articles and publish them on your
>website in the way you described. You should also say who translated
>the articles and that you have translated and published it with permission
>from dartbase.com. Once you have some articles online drop me a short
>note with the url so i can check them out.
>
>Thank you for asking and
>
>good darts
>
>karlheinz

On 08 Jan 2003 15:06:12 +0100, Michal Weinfurtner wrote:

Hello sir,
>
>I have found Your articles on TDT web site too interesting and decide to
>translate that into the czech language. I know that, some of them are
>already translated by Petr Zelenka, but his site is not working and
>there were not all articles translated.

So can You please give me permisson to present Your articles ( all of
>them ) on our site in czech language ? There will be also link to
>original TDT pages and copyright information included.
>
>I’m webmaster of site, which presents dart team S.K. Figury from Czech
>republic and on our web site we presents also articles about darting. We
>don’t have any profit by that site and don’t want to earn many by your
>articles there.
>
>
>Thanks a lot for answer
>Michal Weinfurtner

Ještě jeden email od Karlhainze:

You know, of course whole is in czech language. I checked it out, looks pretty good. and i learned that the czech language has really a lot of accents…


>p.s. Let me one another question, do You still playing darts well ? I
>didn’t see to any reports of turnaments so, what is Your best success in
>darts ? I would like put this information on main page before Your
>articles.

>i haven’t played darts for about 2 years now, so there are no new things to add to those listed in the „about“ section of dartbase. as my best >success i see being the first austrian achieving a wdf world ranking.

>good darts

>karlheinz

Přeji mnoho zábavy při studiu ale hlavně při hře v šipky.