Tabulka zavírání se třemi šipkami v ruce

Následující tabulka, stejně jako mnoho dalších v knize, ukazuje optimalizovanou hru pro různé úrovně hráčů.

----------------------------------------------------------------------------------
PTS FINISH        pro     expert   average   R rec. finish lost
             player,   player,   player,    lvl with 3 prob.
             use when  use when  use when      darts op32p
             oppon. at  oppon. at  oppon. at     (exp) (exp)
----------------------------------------------------------------------------------
170 T20-T20-B50      Always   Always   Always   R pro  0.5%   !
169 T20-T20-9...40p (c) (c)32..140p exp -
T20-T20-17...32p 2..501p pro - -0.1%
T19-T20-12...40p 141..501p (c)32..146p ave - -0.1%
T19-T16-T16(8)...16p 147..501p ave - -1.1%

168 T20-T20-8(16)...40p (c)32..109p (c) exp - !
T20-T19-11...40p (c) 110..120p exp - -0.0%
T20-T19-19...32p 32..375p pro - -0.1%
T19-T19-14...40p 121..501p 2..501p ave - -0.2%

167 T20-T19-B50 (c)32..160p (c)32..65p R pro 0.5% !
T19-T20-B50 R pro 0.5% -0.1%

166 T20-T20-14...32p 36..270p 2..501p exp -
T20-T17-15...40p (c)32..82p pro - -0.1%

165 T20-T16-17...40p (c)32..174p (c) exp - !
T19-T20-8(16)...40p 32..140p ave - -0.5%
T19-T19-11...40p 170..501p beg - -0.5%
B50-T19-18...40p (c)32..270p pro - -2.1%

164 T19-T19-B50 32..135p 32..65p pro 0.5% !
T20-T18-B50 (c) (c) R exp 0.5% -0.7%
T19-T19-10...40p 62..348p 2..501p exp 0.0% -1.3%
T20-T16-16...40p (c) ave 0.0% -1.5%
B50-T20-14...40p 131..400p pro - -3.7%

163 T20-T19-14...32p 259..300p 2..501p exp -
T20-T19-6(10)...40p (c) (c) exp - -0.0%
T20-B50-13...40p (c)32..260p pro - -0.4%
T19-T14-T16(8)...16p 32..501p ave - -0.9%

162 T20-T20-10(6)...32p (c)32..93p (c) exp - !
T20-T20-10...32p Always 83..501p exp - -0.0%
T19-T16-17...40p 2..501p ave - -0.7%

161 T20-T17-B50 (c)32..130p (c)32..40p R pro 0.5% !
T20-T19-12...32p 132..135p 33..185p exp 0.0% -0.5%
T20-T19-8(16)...36p (c) ave 0.0% -0.8%
T19-T16-16...40p 2..501p ave 0.0% -1.2%
T19-T19-15...32p 186..501p exp 0.0% -1.2%
B50-T20-19...32p 131..501p pro - -3.7%

160 T20-T20-D20 Always Always Always R exp 1.2% !
T20-B50-B50 R ave 0.3% -5.2%

159 T20-T19-10(6)...32p (c)32..93p (c) exp -
T20-T19-10...32p (c)32..300p 81..501p exp - -0.0%
T19-T14-20...40p 32..501p beg - -0.6%
T20-T17-16...32p 299..501p pro - -1.2%

158 T20-T20-D19 (c)32..410p (c)32..180p (c) R exp 1.2% !
T20-T20-6...32p 181..213p exp 0.0% -4.1%
T19-T19-12...32p 2..501p ave 0.0% -5.3%

157 T20-T19-D20 (c)32..380p Always (c) R exp 1.2% !
T19-T20-D20 2..501p R ave 1.2% -0.7%

156 T20-T20-D18 (c)32..450p (c)32..205p (c) R exp 1.2% !
T19-T19-10(6)...32p 2..501p ave - -4.3%
T19-T19-10...32p 206..338p exp - -4.3%

155 T20-T19-D19 (c)32..350p 32..180p (c) R exp 1.2% !
T19-T20-D19 (c) 32..109p ave 1.2% -0.2%
T20-T19-6...32p 339..440p 181..240p exp 0.0% -4.1%
T19-T14-16...40p 110..501p ave 0.0% -5.3%

154 T19-T19-D20 32..52p 2..501p 2..501p exp 1.2% !
T20-T18-D20 34..341p R pro 1.2% -0.2%
T20-T20-D17 (c) (c) (c) exp 1.2% -0.4%
T18-T20-D20 R pro 1.2% -1.4%

153 T20-T19-D18 (c)32..450p Always Always R exp 1.2% !

152 T20-T20-D16 (c)32..370p Always Always R exp 1.2% !

151 T20-T17-D20 2..501p Always R exp 1.2% !
T19-T18-D20 2..501p R ave 1.2% -0.2%
T20-T19-D17 (c) (c) ave 1.2% -0.4%
T17-T20-D20 R pro 1.2% -2.0%

150 T19-T19-D18 84..450p 2..501p 2..501p exp 1.2% !
T20-T18-D18 32..140p R pro 1.2% -0.3%
T20-T20-D15 (c) (c) (c) R exp 1.2% -0.7%
T20-B50-D20 R exp 0.6% -2.6%

149 T20-T19-D16 (c)32..310p 32..93p (c) R pro 1.2% !
T19-T20-D16 (c)81..501p 2..501p R exp 1.2% -0.1%

148 T20-T16-D20 32..270p 32..220p R exp 1.2% !
T19-T17-D20 (c) exp 1.2% -0.2%
T20-T20-D14 (c) R exp 1.2% -0.6%
T16-T20-D20 219..501p R exp 1.2% -0.8%
T19-T19-D17(2) (c)32..160p ave 1.0% -1.5%
T18-T18-D20 R exp 1.2% -1.9%

147 T19-T18-D18 32..275p 32..160p 32..501p R exp 1.2% !
T20-T17-D18 R pro 1.2% -0.2%
T20-T19-D15 (c) (c) (c) exp 1.2% -0.3%
T19-T16-10...32p 273..310p 199..327p exp 0.0% -3.9%

146 T19-T19-D16 2..501p Always Always R exp 1.2% !
T20-T18-D16 (c) R pro 1.2% -0.7%

145 T20-T15-D20 32..170p 2..501p R exp 1.2% !
T20-T19-D14 (c) R exp 1.2% -0.1%
T19-T16-D20 2..501p ave 1.2% -0.2%
T20-T15(10)-D20 99..246p exp 1.0% -0.6%
T18-T17-D20 448..501p R exp 1.2% -1.9%
T17-T20-D17 (c) (c) exp 1.2% -2.9%
B50-T19-D19 159..450p pro 0.6% -3.1%

144 T20-T20-D12 (c) 32..207p R exp 1.2% !
T20-T16-D18 208..501p R exp 1.2% -0.1%
T19-T17-D18 32..260p pro 1.2% -0.4%
T19-T19-D15 (c) (c)32..48p ave 1.2% -0.4%
T20-T18-D15 R exp 1.2% -0.9%
T19-T19(7)-D15 37..85p ave 1.0% -1.2%
T18-T18-D18 R exp 1.2% -1.9%
B50-T18-D20 261..341p pro 0.6% -3.6%

143 T19-T18-D16 2..501p R exp 1.2% !
T20-T17-D16 (c) R exp 1.2% -0.1%
T20-T19-D13 (c) R exp 1.2% -0.3%
T19-T16-D19 32..64p ave 1.2% -0.3%
T18-T19-D16 32..310p pro 1.2% -1.2%
T17-T20-D16 (c) ave 1.2% -2.1%
T19-T14-12...32p 63..501p ave 0.0% -3.9%

142 T20-T14-D20 32..130p 2..501p R exp 1.2% !
T20-T18-D14 R exp 1.2% -0.4%
T19-T15-D20 R beg 1.2% -0.4%
T20-T20-D11 (c) R exp 1.2% -1.0%
T19-T15(10)-D20 2..501p ave 1.0% -1.0%
T19-T17-D17 (c) exp 1.2% -1.1%
T20-B50-D16 128..129p 90..221p R exp 0.6% -1.5%
T18-T16-D20 R exp 1.2% -1.8%
B50-T20-D16 131..370p pro 0.6% -3.0%

141 T20-T19-D12 (c) 32..183p R exp 1.2% !
T19-T20-D12 32..130p (c) pro 1.2% -0.2%
T20-T15-D18 R exp 1.2% -0.3%
T19-T16-D18 2..501p R ave 1.2% -0.4%
T20-T17-D15 R exp 1.2% -0.6%
T20-T15(10)-D18 184..501p exp 1.0% -0.9%
T17-T18-D18 R exp 1.2% -3.0%
T17-T20-D15 (c) ave 1.2% -3.3%
B50-T17-D20 131..501p pro 0.6% -3.5%

140 T20-D20-D20 (c)32..89p (c)32..60p exp 1.5% !
T20-T20-D10 90..270p 61..130p R exp 1.2% -0.5%
T20-T16-D16 265..501p 145..317p 32..102p R ave 1.2% -0.9%
T20-20-20...40p 128..144p exp 0.2% -3.4%
T19-T17-D16 318..501p (c) ave 1.2% -4.6%
T18-T18-D16 R exp 1.2% -6.1%
T19-19-T16(8)...16p 103..501p ave 0.1% -8.4%

139 T19-T14-D20 32..130p 2..501p 2..501p R exp 1.2%
T20-T19-D11 (c) R exp 1.2% -0.3%
T19-T18-D14 (c) R exp 1.2% -0.4%
T20-T13-D20 R exp 1.2% -1.2%
T19-B50-D16 128..501p 90..221p R exp 0.6% -1.4%
T20-T17-D14 R exp 1.2% -1.5%
T18-T17-D17 (c) exp 1.2% -5.3%

138 T20-D19-D20 32..60p 32..60p exp 1.5% !
T20-T18-D12 61..334p 33..120p R exp 1.2% -0.4%
T20-D20-D19 (c) (c) exp 1.5% -0.6%
T20-T20-D9 R exp 1.2% -0.8%
T20-T14-D18 335..450p R exp 1.2% -1.3%
T19-T19-D12 2..501p R ave 1.2% -1.6%
T18-T20-D12 131..170p pro 1.2% -1.7%
T19-T17-D15 (c) ave 1.2% -2.1%
T20-20-18...40p 121..501p exp 0.2% -3.3%
T18-B50-D17 159..221p pro 0.6% -3.4%

137 T20-T19-D10 33..270p 32..143p R exp 1.2% !
T19-D20-D20 (c)32..40p (c) exp 1.5% -0.5%
T20-T15-D16 262..315p R exp 1.2% -1.1%
T19-T16-D16 2..501p R ave 1.2% -1.4%
T17-T18-D16 311..501p R pro 1.2% -2.9%
T20-19-18...40p 144..501p exp 0.1% -3.2%
T18-T17-D16 (c) ave 1.2% -3.3%

136 T20-D18-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-D20-D18 (c) (c) exp 1.5% -0.2%
T20-T20-D8 61..334p 33..130p R exp 1.2% -0.3%
T20-T16-D14 R exp 1.2% -0.4%
T19-T19-D11 82..97p 32..48p ave 1.2% -0.6%
T19-T17-D14 (c) ave 1.2% -1.8%
T20-20-16...40p 141..501p 55..88p ave 0.2% -3.2%
T19-20-19...40p 91..140p 33..501p ave 0.0% -3.6%

135 T19-D19-D20 32..60p R exp 1.5% !
T19-T18-D12 265..334p 33..52p R exp 1.2% -0.4%
T20-T17-D12 95..270p 61..160p R exp 1.2% -0.5%
T20-T15-D15 R exp 1.2% -1.0%
T19-T14-D18 335..450p 36..501p ave 1.2% -1.3%
T20-T13-D18 R exp 1.2% -2.0%
T18-T17-D15 (c) ave 1.2% -3.0%
T19-19-19...40p 159..501p 32..139p ave 0.1% -3.4%
B50-T15-D20 32..100p R pro 1.6% -5.5%
B50-T19-D14 (c) (c) R pro 1.6% -5.6%

134 T20-D17-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-T14-D16 61..310p 33..501p R exp 1.2% -0.0%
T20-D19-D18 (c) pro 1.5% -0.2%
T19-T19-D10 32..74p R ave 1.2% -0.3%
T20-T18-D10 R exp 1.2% -0.5%
T18-D20-D20 (c) exp 1.5% -0.9%
T19-T19-D10(6) 75..92p ave 1.0% -1.1%
T19-T15-D16 R ave 1.2% -1.4%
T17-T17-D16 302..410p (c) pro 1.2% -2.8%
T19-19-18...40p 91..501p beg 0.1% -3.4%

133 T19-D18-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-T19-D8 61..354p 33..198p R exp 1.2% -0.1%
T19-D20-D18 (c) beg 1.5% -0.2%
T19-T20-D8 R pro 1.2% -0.3%
T20-T11-D20 355..501p R exp 1.2% -1.1%
T14(11)-T17-D20 (c) exp 1.6% -2.8%
T14(11)-T19-D17 (c) ave 1.6% -3.1%
T19-20-16...40p 2..501p ave 0.2% -3.1%
T20-17-16...40p 199..501p exp 0.1% -3.4%

132 T20-D20-D16 261..501p 2..501p exp 1.5% !
T20-T16-D12 211..260p 33..260p R exp 1.2% -0.1%
T20-T12-D18 R exp 1.2% -0.5%
T19-T17-D12 95..210p 82..99p exp 1.2% -0.6%
T20-T20-D6 R exp 1.2% -0.8%
T19-T19-D9 32..40p ave 1.2% -1.0%
T18-T18-D12 R exp 1.2% -1.5%
T17-T17-D15 (c) ave 1.2% -3.7%
T19-19-16...40p 33..501p ave 0.1% -3.7%
B50-T14-D20 32..100p R pro 1.6% -4.2%
B50-T18-D14 (c) R pro 1.6% -4.4%
B50-T20-D11 (c) exp 1.6% -4.7%
B50-B50-D16 R pro 1.3% -4.9%

131 T19-D17-D20 32..60p 32..40p exp 1.6% !
T19-T14-D16 33..501p R exp 1.3% -0.0%
T19-D19-D18 (c) pro 1.6% -0.2%
T20-T13-D16 61..501p R exp 1.2% -0.2%
T20-T17-D10 R exp 1.2% -0.8%
T14(11)-T19-D16 (c) (c) exp 1.6% -0.9%
T20-T19-D7 R exp 1.3% -1.2%
T19-18-16...40p 2..501p ave

130 T20-T20-D5 (c)32..130p (c)32..40p R pro 3.8% !
T20-20-B50 R exp 3.4% -0.9%
T20-T14-D14 35..48p exp 2.5% -1.3%
T20-T10-D20 R exp 2.5% -1.3%
T20-T18-D8 125..129p R exp 2.5% -1.6%
T19-T19-D8 131..354p 33..197p 32..77p R exp 1.2% -3.1%
T14(11)-T20-D14 (c) ave 1.6% -4.1%
T19-17-16...40p 198..501p exp 0.1% -6.3%
T19-14-19...40p 78..501p ave 0.0% -6.5%

129 T19-D20-D16 (c)32..65p (c)32..40p pro 2.8%
T19-T16-D12 62..89p 33..60p 32..501p R pro 2.5% -0.1%
T20-T19-D6 79..135p R pro 2.5% -0.4%
T19-T12-D18 R pro 2.5% -0.5%
T19-T20-D6 R pro 2.5% -0.8%
T20-19-B50 R exp 2.1% -2.0%
T20-T15-D12 61..67p exp 1.2% -2.1%
T20-T11-D18 R exp 1.2% -2.1%
T20-T15(10)-D12 68..80p exp 1.0% -2.6%
T20-T13-D15 R exp 1.2% -2.7%
T18-T17-D12 131..310p 81..160p exp 1.2% -3.1%
T14(11)-T19-D15 (c) ave 1.6% -3.4%

128 T20-D18-D16 32..56p exp 2.3%
T18-D17-D20 32..60p pro 2.8% -0.6%
T18-T14-D16 61..130p R pro 2.5% -0.6%
T18-D19-D18 (c) pro 2.8% -0.8%
T18-T18-D10 R pro 2.5% -1.1%
T18-D20-D17 (c) exp 2.8% -1.2%
T20-18-B50 R exp 2.2% -1.2%
T19-T13-D16 125..501p 61..501p 85..501p R ave 1.3% -1.3%
T20-T12-D16 33..60p exp 1.2% -1.3%
T20-T16-D10 R exp 1.2% -1.8%
T20-T12(9)-D16 32..84p ave 1.0% -1.8%
T20-T20-D4 R exp 1.2% -1.8%
T15(10)-T17-D16 (c) ave 1.6% -2.8%

127 T20-T17-D8 (c)32..160p (c)32..60p R pro 3.8% !
T20-T9-D20 61..67p exp 2.5% -1.7%
T20-17-B50 R exp 3.3% -1.9%
T19-20-B50 R exp 2.2% -3.3%
T19-T14-D14 32..501p ave 1.2% -3.7%
T19-T10-D20 R exp 1.2% -3.7%
T19-T18-D8 R exp 1.2% -4.0%
T16-T19-D11 63..97p exp 1.2% -4.7%
T15(10)-T14-D20 221..501p exp 1.6% -4.7%
T18-T19-D8 159..354p pro 1.2% -5.3%
T15(10)-B50-D16 201..220p exp 1.1% -5.7%
T9-T20-D20 (c) ave 1.6% -7.2%
T16-20-19...40p 91..200p exp 0.0% -7.4%

126 T19-T19-D6 (c)32..135p (c)32..60p R pro 3.8% !
T19-19-B50 R exp 3.3% -1.6%
T19-T15-D12 61..67p R exp 2.5% -1.7%
T19-T11-D18 2..501p R ave 2.5% -1.7%
T19-T15(10)-D12 68..92p exp 2.3% -2.1%
T19-T11(14)-D18 33..134p ave 2.3% -2.2%
T16-T18-D12 R exp 2.5% -3.1%
T16-T14-D18 R beg 2.5% -3.9%
T20-16-B50 R exp 2.2% -4.4%
T20-D15-D18 R exp 1.5% -5.0%
T18-D20-D16 261..501p pro 1.5% -5.1%
T14-T20-D12 91..205p exp 1.4% -5.1%
T18-T16-D12 256..260p pro 1.2% -5.1%
T14-T16-D18 206..501p exp 1.4% -5.2%
T20-T12-D15 R exp 1.2% -5.3%
T20-T18-D6 R exp 1.2% -5.4%
T15(10)-T17-D15 (c) ave 1.6% -5.5%
T17-T17-D12 131..255p pro 1.2% -5.8%

125 B50-T17-D12 (c)32..310p (c)32..61p (c) R pro 3.0% !
T20-B50(25)-D20 62..89p R exp 2.4% -1.0%
B50-B50(25)-B50 R exp 2.9% -1.2%
T20-T15-D10 R exp 2.6% -1.8%
T18-T13-D16 R exp 2.5% -2.9%
T20-T11-D16 88..200p R exp 1.3% -3.4%
T20-15-B50 R exp 2.1% -3.6%
T20-T19-D4 R exp 1.3% -3.8%
T15-T16-D16 R exp 2.7% -4.0%
T19-T12(9)-D16 204..501p 2..501p ave 1.1% -4.6%

124 T20-T14-D11 (c)32..130p (c)32..40p R pro 3.8%
T20-T8(16)-D20 32..82p ave 2.8% -0.6%
T19-T17-D8 125..160p 33..60p R exp 2.5% -0.9%
T20-T16-D8 R ave 2.7% -1.0%
T20-14-B50 R ave 3.4% -1.4%
T20-T12-D14 R ave 2.5% -1.9%
T20-T20-D2 R exp 2.5% -2.4%
T19-T9-D20 159..227p 61..100p exp 1.2% -2.6%
T16-T20-D8 228..350p 91..136p exp 1.4% -2.8%
T14(11)-T18-D14 (c) ave 2.6% -3.0%
T18-T18-D8 R exp 1.2% -4.7%
T16-20-16...40p 134..501p 180..501p ave 0.3% -5.5%
T20-16(8)-8(16)...40p 83..97p ave
T19-11-16...40p 98..179p ave

123 T19-T16-D9 (c)32..100p (c)32..40p R pro 3.8% !
B50-T19-D8 95..354p 33..60p exp 3.1% -0.2%
B50-T17-D11 (c) ave 3.1% -0.5%
T20-T13-D12 61..77p R exp 2.5% -1.0%
T19-16-B50 R beg 3.4% -1.3%
T19-T14-D12 32..133p R ave 2.5% -1.7%
T19-T10-D18 R ave 2.5% -1.8%
T20-T9-D18 75..263p exp 1.2% -3.4%
T17-D20-D16 378..400p 264..501p exp 1.5% -5.1%
T19-10-16...40p 134..501p ave

122 B50-D20-D16 261..380p 32..40p (c) exp 3.2% !
B50-T16-D12 90..260p 33..60p R exp 3.1% -0.0%
T19-B50(25)-D20 61..89p 32..40p exp 2.4% -1.0%
T18-D18-D16 R exp 3.6% -2.5%
T18-T18-D7 (c)32..89p (c) R pro 3.8% -2.8%
T19-T11-D16 88..240p 33..211p ave 1.3% -3.3%
T18-18-B50 R exp 3.5% -3.7%
T18-T12-D16 R exp 2.6% -3.7%
T20-D15-D16 R exp 1.6% -3.8%
T20-T10-D16 381..501p R exp 1.3% -3.9%
T18-T20-D4 R exp 2.6% -4.2%
T16-T14-D16 239..501p exp 1.5% -4.7%
T14-T16-D16 212..501p ave 1.6% -5.0%
T12-T18-D16 R exp 2.8% -5.9%

121 T20-B50(25)-D18 32..40p R exp 3.6% !
B50-T13-D16 95..501p 33..103p exp 3.1% -0.4%
T20-T11-D14 (c)32..100p R pro 3.8% -0.6%
B50-T17-D10 (c) ave 3.1% -0.7%
T20-T7-D20 R exp 2.7% -2.1%
T19-T8(16)-D20 201..237p 32..501p ave 1.7% -2.1%
T20-11-B50 R exp 3.3% -2.4%
T20-T15-D8 R exp 2.5% -2.4%
T19-T16-D8 R exp 1.6% -2.5%
T19-D16-D16 238..501p exp 1.7% -2.8%
T17-T20-D5 (c) R pro 3.8% -2.9%
T17-20-B50 R exp 3.4% -3.8%
T16-T19-D8 102..200p exp 1.6% -3.9%
T17-T10-D20 R exp 2.5% -4.1%
T17-T18-D8 R exp 2.5% -4.4%

120 T20-20-D20 Always (c)32..248p Always R exp 8.1% !
T20-D14-D16 249..501p exp 4.7% -8.0%

119 T19-T12-D13 (c)32..130p (c)32..40p R pro 5.9%
T20-19-D20 125..501p 33..501p R exp 5.0% -0.2%
T19-12-B50 R beg 5.5% -1.3%
T19-T10-D16 R ave 4.6% -1.5%
T19-T10(6)-D16 32..154p ave 4.4% -2.0%
19-T20-D20 (c) ave 5.1% -2.6%

118 T20-18-D20 Always Always (c)32..80p R exp 8.2% !
T18-T16-D8 R ave 4.5% -8.5%
T18-14-B50 R ave 5.3% -8.8%
T19-19-10(6)...32p 79..501p ave

117 T20-17-D20 33..501p 2..501p 2..501p R exp 8.1% !
T19-20-D20 (c)32..40p (c) (c) R beg 8.5% -0.4%

116 T19-19-D20 (c)32..315p Always 2..501p R exp 8.3% !
T20-16-D20 311..501p (c) R exp 8.3% -0.7%
T20-20-D18 R exp 8.2% -1.8%

115 T19-18-D20 33..501p 2..501p Always R exp 8.4%
T20-15-D20 32..40p R exp 8.4% -0.4%
T20-17-D19 (c) (c) exp 8.4% -1.9%
T15-20-B50 R exp 5.5% -9.4%

114 T19-17-D20 32..40p 32..40p 2..501p ave 8.4%
T20-14-D20 33..501p 33..501p R exp 8.2% -0.0%
T20-18-D18 R exp 8.2% -0.9%
T20-16-D19 (c) ave 8.2% -1.5%
T19-19-D19 (c) (c) exp 8.5% -1.7%

113 T19-16-D20 32..310p (c)32..60p (c)32..154p R pro 8.6% !
T20-13-D20 302..501p 61..501p R exp 8.3% -0.4%
T20-17-D18 R exp 8.5% -0.9%
T19-18-D19 (c) pro 8.6% -1.6%
T19-16(8)-D20 155..501p beg 7.6% -2.4%

112 T20-12-D20 2..501p 32..40p R exp 8.5% !
T20-20-D16 2..501p 170..254p R pro 8.5% -0.2%
T20-16-D18 (c) (c) (c) ave 8.6% -0.5%
T19-15-D20 33..501p ave 8.3% -0.9%

111 T19-14-D20 2..501p 2..501p R exp 8.5% !
T20-11-D20 R exp 8.4% -0.6%
T20-19-D16 2..501p R pro 8.4% -0.8%
T19-18-D18 (c) (c) R exp 8.6% -0.9%
T19-16-D19 (c) ave 8.6% -1.4%
T17-20-D20 R pro 8.1% -2.2%

110 T19-13-D20 2..501p 2..501p 32..138p exp 8.6%
T18-16-D20 90..270p R pro 8.5% -0.2%
T20-10-D20 R exp 8.5% -0.4%
T19-17-D18 (c) (c) exp 8.7% -0.5%
T20-18-D16 271..415p R pro 8.4% -0.7%
T20-16-D17 (c) ave 8.5% -2.1%
T14-T12(9)-D16 139..501p ave 4.7% -9.1%
T20-B50 R ave (2 darts)

109 T20-9-D20 2..501p R exp 8.4% !
T19-12-D20 2..501p R ave 8.5% -0.2%
T20-17-D16 2..501p R pro 8.4% -0.2%
T19-20-D16 R exp 8.5% -0.4%
T17-18-D20 (c) exp 8.5% -0.5%
T19-16-D18 (c) (c) ave 8.5% -0.7%
T14-T9-D20 75..99p ave 5.7% -7.3%

108 T20-8(16)-D20 32..140p Always exp 9.1% !
T20-16(8)-D16 141..152p exp 9.1% -0.1%
T16-20-D20 (c)32..90p (c) pro 9.1% -0.4%
T20-8-D20 R exp 8.9% -0.6%
T20-16-D16 R pro 8.8% -0.7%
T19-11-D20 153..501p exp 8.4% -1.4%
T19-19-D16 91..501p 161..240p R pro 8.4% -1.6%
T18-18-D18 R pro 8.8% -3.4%

107 T19-10-D20 32..283p 85..160p R exp 9.3% !
T19-18-D16 32..347p R pro 9.2% -0.2%
T19-14-D18 (c) pro 9.2% -0.6%
T19(7)-10-D20 32..84p ave 8.8% -1.3%
T19-16-D17 (c) exp 9.3% -1.6%
T19-10(6)-D20 161..501p ave 8.2% -2.3%
T20-7-D20 R pro 8.7% -2.6%
T19(7)-16-D17 (c) ave 8.8% -2.6%
T18-13-D20 284..501p exp 8.4% -2.6%
T20-15-D16 339..501p R pro 8.4% -3.0%
T17-16-D20 R pro 8.7% -3.2%
T19-B50 R beg (2 darts)

106 T20-6(10)-D20 32..77p (c) exp 9.1%
T16-18-D20 (c) 63..99p 32..40p exp 9.0% -0.2%
T20-10(6)-D18 (c) exp 9.1% -0.2%
T20-6-D20 R exp 8.9% -0.5%
T20-14-D16 61..501p 81..501p R pro 8.5% -0.9%
T20-10-D18 R exp 8.9% -1.0%
T17-15-D20 32..60p pro 8.6% -1.1%
T18-12-D20 119..141p exp 8.4% -1.3%
T14-T16(8)-D8 48..72p ave 6.0% -6.2%
T14-T8(16)-D20 33..84p ave 6.0% -6.3%

105 T19-8(16)-D20 (c)2..501p exp 9.6% !
T19-16(8)-D16 130..348p exp 9.5% -0.1%
T16-17-D20 32..60p 61..137p 2..501p ave 9.4% -0.3%
T19-8-D20 R exp 9.3% -0.6%
T19-16-D16 61..501p R pro 9.2% -0.7%
T19(7)-8(16)-D20 (c) ave 9.1% -1.6%
T20-13-D16 R pro 8.9% -1.7%
T16-19-D19 (c) pro 9.4% -1.9%
T20-5-D20 R pro 8.9% -2.0%
T15-20-D20 R pro 8.7% -3.1%

104 T16-16-D20 32..40p 32..220p (c)32..156p exp 9.5% !
T19-7(19)-D20 (c) exp 9.7% -0.6%
T19-15-D16 33..100p pro 9.1% -1.3%
T16-18-D19 (c) pro 9.5% -1.5%
T20-4-D20 R exp 8.8% -1.9%
T18-10-D20 221..501p R pro 9.0% -2.1%
T20-12-D16 R pro 8.5% -2.2%
T16-16(8)-D20 157..501p ave 8.5% -2.3%
T18-18-D16 99..501p R pro 8.9% -2.3%
T18-B50 R ave (2 darts)

103 T19-6(10)-D20 32..80p Always exp 10.1% !
T19-10(6)-D18 (c) exp 10.1% -0.2%
T19-6-D20 40..40p R exp 9.8% -0.5%
T19-14-D16 32..89p 81..224p R pro 9.5% -0.9%
T19-10-D18 (c) R exp 9.8% -1.0%
T20-3-D20 R pro 9.5% -1.6%
T20-11-D16 225..501p R pro 8.9% -2.7%
T17-12-D20 R pro 9.2% -2.9%
T17-20-D16 90..501p R pro 9.1% -3.1%

102 T20-10(6)-D16 (c)32..100p exp 9.6%
T14-20-D20 (c)32..65p 2..501p R ave 9.6% -0.3%
T20-10-D16 95..104p R exp 9.3% -0.5%
T19-13-D16 62..501p 105..501p R pro 8.9% -1.2%
T20(5)-10(6)-D16 (c) ave 9.2% -1.4%
T20-2-D20 R pro 9.0% -1.4%

101 T19-4(18)-D20 32..40p exp 10.1% !
T19-4-D20 34..48p 32..32p exp 9.9% -0.1%
T19-12-D16 33..190p 33..80p R exp 9.5% -0.3%
T19-16(8)-D14 R beg 10.1% -0.4%
T19-8-D18 R ave 9.9% -0.5%
T19-6(10)-D19 (c) ave 10.1% -0.9%
T19-10(6)-D17 (c) exp 10.1% -0.9%
T20-9-D16 R pro 9.4% -1.0%
T18-7-D20 40..40p pro 9.7% -1.1%
T19-16-D14 R exp 9.8% -1.2%
T20-1-D20 R pro 9.4% -1.3%
T16-13-D20 81..501p ave 9.4% -1.3%
T18-15-D16 2..501p pro 9.4% -1.5%
T14-19-D20 (c) beg 9.6% -2.0%
T17-10-D20 R pro 9.1% -2.3%
T17-18-D16 R pro 9.0% -2.5%
T15(10)-16-D20 191..501p exp 8.7% -3.1%
T17-B50 R ave (2 darts)

100 T20-D20 Always Always Always R exp 14.6% !

99 T19-10(6)-D16 (c)32..100p Always exp 10.8%
T19-10-D16 (c)32..270p 95..230p R pro 10.5% -0.4%
T19-2-D20 R pro 10.2% -1.4%
T16-11-D20 264..501p exp 9.4% -3.9%
T16-19-D16 268..501p 231..263p pro 9.3% -4.0%

98 T20-D19 (c)32..255p (c)32..120p (c)32..83p R exp 13.2%
T20-6-D16 254..315p 119..197p exp 10.7% -4.2%
T18-12-D16 R ave 10.3% -5.3%
T14-16-D20 84..157p ave 9.7% -7.0%
T16-10-D20 198..501p exp 9.6% -7.1%
T16-18-D16 311..501p 199..207p exp 9.5% -7.3%
T14-16(8)-D20 158..501p ave 8.7% -9.1%
T16-B50 R beg

97 T19-D20 Always Always Always R exp 15.1% !

96 T20-D18 (c)32..376p (c)32..286p (c)32..104p R exp 15.1%
T16-8(16)-D20 105..501p ave 10.9% -7.2%
T20-4-D16 377..501p 287..501p exp 10.7% -8.0%
T19-7-D16 131..180p exp 9.8% -8.3%

95 T19-D19 (c)32..170p (c)32..100p (c)32..120p R exp 13.2%
T19-6(10)-D16 119..127p ave 10.9% -3.8%
T20-3-D16 159..315p 99..501p R exp 10.1% -4.8%
B50-13-D16 R beg 10.1% -8.5%
T15-B50 R ave

94 T18-D20 (c)32..450p (c)2..501p (c)2..501p R exp 15.1%
T20-D17 101..105p exp 12.6% -3.7%
T14-12-D20 156..183p ave 10.6% -8.1%
T20-2-D16 106..175p exp 9.6% -8.2%
B50-12-D16 R beg 10.1% -11.0%

93 T19-D18 (c)32..376p (c)32..287p Always R exp 14.4% !
T19-4-D16 377..501p 288..501p exp 10.0% -7.9%
T20-1-D16 159..260p pro 9.5% -9.1%
B50-3-D20 R beg 9.9% -11.0%
B50-11-D16 R beg 9.6% -11.5%

92 T20-D16 Always Always Always R exp 15.1% !
B50-10-D16 R beg 10.3% -11.0%

91 T17-D20 (c)32..272p Always (c) R exp 14.3%
T19-D17 32..59p ave 13.5% -3.5%
T19-D17(2) 37..80p ave 13.0% -4.3%
T14(11)-13-D18 81..173p ave 10.8% -7.0%
T18-5-D16 271..350p pro 9.5% -9.6%
B50-9-D16 R beg 10.1% -10.7%

90 T18-D18 79..375p 32..103p (c)32..48p R exp 15.2%
T20-D15 (c)32..88p (c) R pro 15.8% -1.9%
B50-D20 R beg 12.4% -4.5%
T14(11)-8(16)-D20 44..56p ave 11.6% -5.6%
T14-8(16)-D20 33..501p ave 11.6% -5.9%
T16-10-D16 102..301p exp 10.2% -7.3%
T17-7-D16 159..260p pro 9.8% -8.8%

89 T19-D16 (c)32..170p (c)32..89p Always R exp 17.8% !
T15(10)-12-D16 84..134p exp 10.5% -9.3%
T18-3-D16 130..501p exp 10.1% -10.7%
T16-9-D16 159..310p pro 9.8% -11.1%

88 T20-D14 (c)32..130p (c)32..40p R pro 16.9%
T16-D20 125..450p 33..501p Always R exp 15.5% -0.3%
T14(11)-14-D16 121..177p exp 10.5% -7.6%

87 T17-D18 (c)32..170p (c)32..65p (c)32..40p R exp 17.6%
T15(10)-10(6)-D16 33..501p ave 11.6% -7.0%
T15(10)-10-D16 259..501p exp 11.4% -7.3%
T14-13-D16 62..258p exp 10.8% -7.7%
T20-11-D8 159..220p pro 12.6% -8.3%
D20-15-D16 221..501p pro 12.2% -8.9%

86 T18-D16 (c)32..250p (c)2..501p (c)2..501p R exp 17.0% !
T14-12-D16 55..135p ave 11.4% -8.1%
D19-16-D16 251..501p pro 12.7% -8.7%
T12(9)-10-D20 99..160p exp 10.6% -9.0%
T12(9)-18-D16 161..207p exp 10.5% -9.2%

85 T15-D20 (c)32..130p (c)32..40p (c) R pro 18.1% !
T19-D14 R pro 17.9% -0.4%
T15(10)-D20 2..501p ave 17.0% -0.9%
B50-3-D16 128..501p 33..130p exp 15.8% -1.0%
B25(Left)-20-D20 R exp 15.0% -3.7%
T14(11)-11-D16 128..501p exp 10.6% -9.1%

84 B50-D17 99..220p 32..108p exp 17.1% !
T16-D18 (c)32..40p (c) 2..501p R ave 17.8% -0.5%
T20-D12 33..100p (c) R pro 17.7% -1.3%
B50-2-D16 221..501p 109..205p exp 15.7% -2.2%
T18-D15 R exp 16.0% -5.2%
T12(9)-16(8)-D16 206..501p exp 11.6% -9.6%

83 T17-D16 (c)32..372p (c)32..48p (c) R pro 17.7%
B50(25)-18-D20 33..143p exp 16.2% -1.1%
T19-D13 32..60p ave 16.2% -3.8%
T9(12)-16-D20 144..257p exp 11.0% -9.2%
T12(9)-15-D16 258..501p exp 10.5% -9.7%
B50-1-D16 131..323p pro

82 B50-D16 2..501p (c)32..260p R exp 18.3% !
T14-D20 (c) Always R ave 18.0% -1.9%
B25(Down)-17-D20 R exp 17.3% -3.0%
T18-D14 R pro 17.8% -4.3%
T11(14)-9-D20 281..501p exp 13.8% -7.8%

T11(14)-17-D16 259..280p exp 13.8% -7.9%

81 T19-D12 (c)32..130p (c)32..47p 32..103p R pro 18.2%
T15-D18 (c) R ave 18.1% -0.4%
B50-7(19)-D12 33..60p exp 16.4% -1.2%
B50-7-D12 61..195p exp 16.3% -1.3%
T15(10)-D18 115..501p ave 17.1% -1.4%
T17-D15 R ave 16.0% -5.1%
T10(15)-11-D20 286..501p exp 14.0% -5.6%
T10(15)-19-D16 268..501p 196..285p exp 14.0% -5.7%
T14(11)-7-D16 102..121p ave 15.1% -5.9%
B50(25)-16-D20 131..270p pro

80 T20-D10 (c)32..310p (c)32..89p R exp 24.0% !
20-20-D20 90..260p (c)32..64p ave 21.7% -2.7%
T16-D16 63..501p R ave 18.8% -9.9%
20-D14-D16 261..501p exp 8.2% -23.9%

79 T19-D11 32..300p (c)32..60p (c) R pro 23.0%
19-20-D20 32..189p ave 21.4% -1.4%
20-19-D20 299..501p 61..501p exp 21.1% -1.6%
T13-D20 (c) R pro 17.9% -10.2%
T17-D14 R pro 17.8% -11.2%
T11-6(10)-D20 190..501p ave

78 T18-D12 (c)32..315p (c)32..103p R exp 24.0% !
20-18-D20 102..501p (c)32..130p ave 21.8% -2.9%
T14-D18 131..501p R ave 19.6% -10.3%
T16-D15 R pro

77 T19-D10 (c)32..310p (c)32..100p (c)32..40p R exp 25.2% !
19-18-D20 101..501p 33..501p ave 22.0% -3.9%
T15-D16 R ave 18.7% -12.0%

76 T16-D14 (c)32..60p (c)32..60p pro 25.8% !
T20-D8 61..400p 61..121p R exp 24.1% -1.3%
20-16-D20 122..501p (c)32..164p ave 22.0% -4.1%
20-16(8)-D20 165..501p beg 17.9% -10.4%

75 T17-D12 (c)32..270p (c)32..116p R exp 24.4%
T19-D9 (c) ave 23.4% -2.2%
T15-D15 R exp 23.2% -2.3%
19-16-D20 117..501p 32..164p ave 21.9% -3.3%
19-16(8)-D20 165..501p beg 17.8% -9.7%
B50(25)-18-D16 271..501p pro 18.6% -9.7%
T13-D18 R pro

74 T14-D16 Always (c)32..260p (c)32..59p R exp 26.0% !
18-16-D20 261..501p 33..164p ave 22.2% -5.7%
18-16(8)-D20 165..501p ave 18.1% -11.9%

73 T19-D8 (c)32..360p (c)32..120p (c)32..40p R exp 25.6%
19-14-D20 33..140p ave 22.3% -4.3%
17-16-D20 119..501p 141..164p ave 21.9% -4.7%
T11(14)-D20 R ave 21.7% -7.5%
17-16(8)-D20 165..501p ave 17.8% -11.0%
T11-D20 R beg

72 T16-D12 (c)32..220p (c)32..130p (c) R exp 26.1% !
T12-D18 R pro 25.9% -1.0%
T20-D6 R pro 25.0% -2.7%
16-16-D20 32..165p ave 22.7% -4.8%
20-20-D16 262..501p 131..501p exp 22.1% -5.4%
D20-D16 221..270p pro 22.6% -5.5%
16-16(8)-D20 166..501p beg 18.6% -11.0%

71 T13-D16 (c)32..310p Always 2..501p R exp 26.0% !
T11(14)-D19 (c) ave 25.1% -1.8%
T17-D10 R pro 25.2% -2.7%

70 T14-D14 (c) (c)32..58p exp 27.1% !
T14(11)-D14 49..160p (c)32..40p exp 26.8% -0.2%
T10-D20 32..40p R exp 26.9% -0.3%
T18-D8 33..501p R pro 25.5% -2.6%
14(11)-16-D20 161..200p 33..165p ave 23.4% -4.7%
T20-D5 R exp 23.7% -6.2%
18-20-D16 199..501p exp 22.3% -6.7%
14(11)-16(8)-D20 166..501p beg 20.2% -9.5%
20-B50 R ave

69 T11(14)-D18 (c)32..180p (c)32..167p ave 27.1% !

T15(10)-D12 33..169p exp 27.0% -0.0%
T11-D18 (c)40..40p 181..290p 168..501p R exp 27.1% -0.1%
T15-D12 32..230p R pro 26.8% -0.8%
T19-D6 R pro 26.1% -2.9%
T13-D15 R exp 24.3% -4.8%
T11-4-D16 291..320p exp 22.6% -6.3%
17-20-D16 228..501p pro

68 T12-D16 Always (c)2..501p 151..501p exp 27.2% !
T12(9)-D16 33..122p 32..150p ave 27.1% -0.0%
T16-D10 R pro 27.0% -0.8%
T20-D4 R pro 27.0% -1.3%
T14-D13 (c) ave 26.4% -1.8%
T18-D7 R pro
D18-D16 R pro

67 T9-D20 (c)32..60p (c)32..161p 32..80p exp 28.1% !
T19(7)-D5 (c) ave 26.7% -2.8%
T17-D8 61..340p R pro 25.5% -4.2%
19-16(8)-D16 162..501p exp 25.0% -4.2%
11-16-D20 81..165p ave 23.5% -6.4%
11-16(8)-D20 166..501p beg 19.4% -12.4%

66 T14-D12 32..241p 32..174p (c) R exp 27.9%
T10-D18 (c) (c) 32..60p R ave 28.1% -0.1%
T10(6)-D18 61..100p ave 27.4% -1.1%
T18-D6 R pro 27.1% -2.8%
T16-D9 R exp 26.2% -3.1%
T12-D15 R exp 25.3% -4.6%
B50-D8 242..501p R exp 25.0% -5.7%
14-20-D16 175..501p exp 23.5% -6.0%
D17-D16 R pro
D15-D18 R pro
10-16(8)-D20 166..501p beg
10-16-D20 101..165p ave

65 B50(25)-D20 (c)32..160p (c)32..80p 32..40p R exp 30.8% !
T11-D16 159..310p 81..501p 33..501p R ave 28.1% -2.8%
T19(7)-D4 (c) ave 28.4% -3.5%
T19-D4 R ave 28.6% -3.5%
T15(10)-D10 R ave 27.0% -4.9%
T15-D10 R exp 27.0% -5.2%

64 T16(8)-D8 (c) (c)32..185p (c)32..64p exp 30.3% !
T16-D8 2..501p R pro 30.1% -0.4%
16-8(16)-D20 61..70p ave 26.3% -5.5%
16-16(8)-D16 186..501p exp 26.1% -5.6%
16(8)-8(16)-D20 71..501p beg 25.7% -6.3%
T14-D11 R exp 26.1% -6.7%
D16-D16 R ave

63 T13-D12 (c)32..357p 32..192p 2..501p R exp 27.8%
T17-D6 (c) R pro 28.5% -0.6%
B50(25)-D19 R beg 28.1% -1.3%
T11-D15 R exp 26.1% -3.1%
T19(7)-D3 (c) ave 27.0% -3.7%
15-16(8)-D16 193..320p exp 25.0% -3.8%
13-B50 R beg

62 T14-D10 (c) (c)32..76p R exp 29.4%
T10-D16 2..501p 75..226p R pro 28.2% -1.2%
T10(6)-D16 227..241p exp 27.4% -2.4%
T16(8)-D7 (c) ave 28.1% -2.9%
14-8(16)-D20 2..501p ave 26.1% -4.0%
14-16(8)-D16 242..501p exp 26.0% -4.2%
T12-D13 R exp 26.3% -4.7%
D15-D16 R pro

61 B50(25)-D18 (c)32..120p (c)32..100p (c) R exp 32.3% !
T19(7)-D2 32..64p ave 30.4% -2.6%
T7(19)-D20 R beg 29.9% -2.8%
T15-D8 121..392p 99..120p R ave 29.4% -3.2%
T7-D20 R exp 28.9% -3.9%
T11-D14 R exp 28.1% -5.2%
13-8(16)-D20 63..501p ave 25.8% -7.5%
13-16(8)-D16 119..275p exp 25.7% -7.6%
19-10-D16 276..501p exp 24.9% -8.6%

copyright (c) kari kaitanen 1995

Jak porozumět tabulce zavírání

V následující tabulce naleznete výsledky optimalizace hry 501. ( Tuto tabulku a spoustu dalších obsahuje kniha The Dart book. V knize můžete nalézt optimalizovanou hru od 501 a také optimalizaci pro dvě a jednu zbývající šipku v ruce ).

Nejlepší varianty zavírání vybral počítač pro čtyři úrovně hráčů. Protože strefovaná plocha začátečníka je příliš veliká, optimalizovaný záměrný bod může být někdy poněkud zvláštní. Jestliže například sektory 17 a 19 jsou ty pravé, počítač může doporučit mířit na triple 3. To je bezpochyby nejlepší místo k zamíření, jestliže rozptyl šipek je veliký, ale protože je to v rozporu se základy šipkové hry, obvykle jsem tyto varianty z tabulky odstranil. V těchto případech je lépe trénovat, než házet na takový cíl. Z tabulky bylo odstraněno mnoho takových informací.

Pro každou úroveň je vybraný přesný rozptyl tak, že mohou být vypočtena přesná procenta pravděpodobnosti. Zapamatujte si prosím, že jméno úrovně pouze popisuje úroveň hráčů. Neznamená to, že každý profesionál skóruje 180 bodů každý desátý pokus. Jen to činí tabulku srozumitelnější.

Jak bylo zmíněno v knize, získání příliš nízkých bodů vždy neznamená, že budete mít lepší pravděpodobnost zavřít. Lokálně, pro každý bod hry jsou nejvyšší pravděpodobnosti výhry ( když má oponent oněch 32 bodů ) označeny vykřičníky ( v knize jsou to male tečky ).

Pro maximální přesnost, počítač může doporučit aby jste nemířili na střed triple, ale aby jste zamířili na některou ze stran triplu. T19(7) znamená, že nejlepší je mířit na triple 19, ale blíže k sektoru 7. S pomocí počítače je možné vyhledat ještě přesnější místo k namíření, ale to by bylo příliš složité označovat.

Označení způsobu zakončení také pomáhá hráči porozumět hře. Můžete vysledovat, že když minete sektor 19, bude lépe vyhnout se sektoru tři a strefit sektor 7. Jakákoli změna mířeného bodu znamená, že nestrefíte ten nejlepší cíl jak potřebujete. Protože přesný záměrný bod strany triplu je naprogramovaný na šest stupňů ( ze středu ) od druhé strany každého segmentu, počítač může doporučit jinou stranu pro průměrného hráče a střed segmentu pro experta. To neznamená, že optimální cíl pro experta je střed segmentu, ale blíž k němu než k postrannímu bodu. Budete-li tabulku studovat důkladně, naleznete takové informace mezi řádky.

Řazení řádků tabulky není náhodné. Pro každou úroveň hráčů je nejlepší první cesta, jestliže expert oponent má 32 bodů. To značí velmi kritickou a asi velmi důležitou situaci. Druhá cesta je lepší než třetí a tak dále.

Je zde několik okamžiků, kdy je nejlepší cestou jak pokračovat ve hře vnější střed, tedy 25 bodů. Ale, jak se ukazuje v knize, nejlepší šance jak strefit vnější střed pro všechny úrovně hráčů, je mířit přesně do středu ( platí pro situaci, kdy vnitřním středem nepřehodíte ! ). Jen jestliže jste lepší nežli profesionál podle knihy, získáte výhodu, pokud budete mířit na vnější střed. Proto, jestliže je nejlepší cestou ke hře vnější střed, nejlepší záměrný bod je uveden v závorce B50(25)

Pravděpodobnosti zavření jsou v tabulce zapsány. Jsou v procentech pro konkrétní kolo ( pro tři šipky ). Počítač optimalizuje vaší hru pět kol dopředu, takže hraje 15 šipek napřed. To znamená, že optimalizuje hru od samého začátku 501! Nejsou žádná omezení pro plánování hry ještě dále dopředu, ale další kola mají pramalý vliv na kolo současné.

Mějte na paměti, že pravděpodobnost zavření neznamená pravděpodobnost hození přesně té kombinace. To není důležité. Pravděpodobnost znamená šanci zavřít, když začnete kolo tam, kde je doporučeno. Všechny možné chyby a odlišné varianty, jsou započteny do hodnoty pravděpodobnosti.

Limity vám ukazují, na jakých bodech může být oponent při doporučené cestě k zavření. Úroveň oponenta by měla být stejná jako u hráče, jak tomu obvykle bývá.

Vyhledávání optimální hry 501

Zavírání hry 501 ( 301 ) je nejzajímavější částí hry. Stejně jako v ostatních sportech, můžete se lecos naučit sledováním nejlepších hráčů.

Problém je ale v tom, že všichni hráči mají svoje oblíbené doubly a zakončování z každé situace hry. A pak, úroveň hry může být celkem dost odlišná od té vaší. Nemá smysl zkoušet zakončení, když by to mělo záviset na zázraku a vést ke zhoršení situace než při normální hře.

Rozdíl mezi několika skvělými zakončeními je často malý. To dává prostor pro kombinace rozdílných hodů a jen horší z nich může být označen za špatný. Na konec můžete říct, že je nemožné pro kohokoli dát přesný návod jak by jste měli zakončit právě tu vaší hru.

Ačkoli, bylo by zajímavé vědět přesnou a nejlepší cestu jak hrát, a to nejen pro pouhé zapamatování, což by vám samozřejmě dalo velkou výhodu, ale analýza hry je velmi užitečná pro samotné zlepšení vaší hry.

Počítač hází šipku

To byl tedy důvod, proč přimět počítač házet šipky. Do počítače je možné naprogramovat rozdílný rozptyl šipek, a tak vyhledat nejlepší zakončení pro každou úroveň hráčů.

Protože nejlepší hod je vlastně nejlepším záměrným bodem k vítězství, – a nikoliv zavření v příštím kole -, můžete také zjistit, kdy by měl hráč do toho jít a kdy hrát bezpečněji. Do složitějšího programu můžete přidat také oponenta a vyhledat tak nejlepší hody pro každou reálnou situaci hry.

Je zde jen několik odlišností od reálného světa. Například, dík dlouhé praxi pro vás může být jednodušší zamířit T20 než třeba T19. V takovém případě, jestliže je rozdíl pravděpodobností v tabulce velmi malý, měli by jste volit variantu přes T20. Lepší hráči, jako profesionálové, by měli být schopni strefit jakékoli místo na terči s téměř stejným úspěchem. Protože počítač nikdy šipky netrénoval, doporučí hrát T19, když je zde by? jen nepatrně lepší pravděpodobnost zakončení než pro T20.

Protihráčova situace

Jak jste již byli upozorněni, zjištění pravděpodobnosti zakončení hry je jen jednou stránkou hry. Je zde také protihráč, který může zakončit hru před vámi. Vyhrát hru znamená, že musíte zakončit jako první. Při hledání nejlepšího zakončení hry, musí počítač vzít v úvahu také protihráčovi tahy. Když vypočítává optimální zakončení, musí projít nejlepší zakončení pro každou možnou situaci, ve které může být oponent. Předpokládáme, že oba hráči jsou podobné úrovně.

Protože je to celkem zajímavé, dovolte mi předvést jak to vše počítač propočítává. Vezměme příklad, kdy hráč kategorie profesionál má 90 bodů a tři šipky v ruce. Oponent stejné kategorie má 123 bodů. Kombinace T20-D15 je pro hráče jednodušší ( pravděpodobnost 47,8% ) než třeba T18-D18 ( pravděpodobnost 46.5%), protože pokud trefí single 20 stále mu zůstává šance na poslední šipku strefit střed ( 20-20-50 ).

Oponent stejné úrovně je na 123 bodech a zakončí hru v příštím kole s pravděpodobností 24.3%. To znamená, že hráč má stále šanci vyhrát v dalším kole s pravděpodobností 75.7% (100%-24.3%). Takže hráč vyhraje ( v příštích dvou kolech ) s pravděpodobností 78.5% (0.478+0.757ˇ0.405) když bude zkoušet T20-D15. Protože pravděpodobnost pro volbu T18-D18 je ale lepší 79.7% (0.465+0.757ˇ0.438), v této situaci je lépe pro hráče mířit na T-18.

Jednoduché, že !

Vyhledání zakončení počítačem

Existuje mnoho variant zavření 501. Když uvážíte jenom jeden záměrný bod ve středu každé výseče: single, double a triple, dostanete přesně 82407 různých způsobů jak ukončit hru. Od 58 bodů můžete zakončit 1404 způsoby. Pokud by jste zkusili spočítat přesnou pravděpodobnost ručně, nejspíše by jste přišli o ruku a nemohli tak už nikdy hrát šipky. Pro upřesnění, rozhodl jsem se použít tři odlišné záměrné body pro každý sektor, jeden uprostřed a dva na každé straně výseče. Jelikož ve středu je 21 záměrných bodů, počítač použil 201 různých záměrných bodů k nalezení optimální hry.

Odlišné záměrné body jsem v knize označil trochu jinak, než jste byli dříve zvyklí. Například T16(8), znamená bod v triplu 16, ale blíže k výseči 8. Takové označení záměrných bodů vám pomůže si uvědomit, který sektor je lepší z hlediska případného netrefení – kdyby jste jej měli netrefit.

Počítačem můžeme prověřit každou možnost zakončení hry. Když máme jednoduchý výpočtový model, je jednoduché jej naprogramovat. Jednoduchý, pečlivě napsaný program garantuje správné výsledky. Vše co musíte udělat, je nechat počítač odzkoušet každý možný záměrný bod na terči, a vyhledat všechna možná a rozumná místa, která může šipka zasáhnout. Počítač musí následně zkusit zakončit od každého bodu hry. Jestliže nebude program pracovat jako výběrový, musí znovu zkoušet každý dostupný záměrný bod. Pozor na to, že začátečník může velmi jednoduše strefit jednu stranu terče když míří na stranu druhou, ale to by nemělo ovlivnit výběry programu.

Počítač tedy hraje s 201 odlišnými záměrnými body. Pak bere v úvahu alespoň 15 odlišných míst ( triple, double a single v pěti sektorech ) kolem záměrných bodů, kam může šipka doletět. To vytváří již 3015 různých variant, ale například kolem středu je 21 míst které může šipka strefit. Já vím, je to lehce zjednodušené.

Z každého možného bodu, se pokouší pokračovat opakovaně ve hře 201 způsoby, a tak stále dál. Pro tři šipky, počítač tedy musí otestovat 27.407.000.000 (3015^3) různých variant hry. A potom co to má vyřešeno, musí optimalizovat cestu k zavření z jediného bodu. Ve hře 501 je 162 momentů odkud hráč může zakončit hru. To znamená 4.440.000.000.000 krát vypočítávat pravděpodobnosti.

To vše vyžaduje opravdu silný počítač k získání výsledků v rozumném čase. Podotýkám, že v knize jsem se rozhodl jít ještě dál. Podobně jako u šachů, počítač uvažuje dopředu pět tahů, t.j. 15 šipek ! Kombinace výše zmíněné, byly vypočteny pouze pro tři šipky. Také šlo o více než 162 bodů ke kontrole. Počítač vyhledával nejlepší hru z každého bodu pod 501! To také znamená, že musí být složitější i program k řešení tohoto problému.

Pravděpodobnosti

Jak jsem již upozornil, vše kolem šipkové hry má co do činění s pravděpodobností. Když si zkoušíte nějaký způsob zakončení, jen vlastně zkoušíte najít největší pravděpodobnost k výhře. Důležitá je také pravděpodobnost, že soupeř zavře hru v příštím kole ! Tyto pravděpodobnosti můžete odhadnout, nebo je můžete dokonce vypočítat. Druhou variantou se zabývá právě má kniha.

Za prvé musíte zjistit rozptyl šipek hráče. Můžete to provést pomocí testu, ale na to by jste potřebovali velmi mnoho hodů, aby jste dosáli jisté spolehlivosti. Nebo to můžete provést čistě matematicky, jestliže znáte teorii pravděpodobnosti. Když chcete získat maximálně univerzální výsledky pro optimální hru, musíte pro rozptyl použít kružnice. Další cestou jak se dovědět pravděpodobnost strefení například double, je sledovat kolik šipek končí v singlu, kolik procent skončí ve vedlejším sektoru a tak dále. Tyto pravděpodobnosti musí být známy pro každý mířený bod, pro který chcete provádět výpočty.

Když jste nalezli odpovídající rozptyl šipek, jednoduše jej můžete posouvat kolem celého terče. Jestliže přesunete přesně stejný rozptyl do středu double, získáte procento pravděpodobnosti strefení tohoto double. Nutno upozornit, že počítač měl pro každý double, triple a single tři záměrné body.

Přirozeně musíte se stejným rozptylem počítat i pro střed.

Teorie

Je třeba upozornit, že ve skutečnosti není rozptyl přesný kruh, ale spíše elipsa. Je to proto, jakým způsobem házíme. Je častěji těžší vypustit šipku ve stejném bodě, než zachovat stejnou vertikální linii. To znamená, že rozptyl je častěji vyšší než širší. Ovšem jsou hráči, kteří raději strefují single 6 a vrchní double než single 20.

Abychom byli úplně přesní, elipsa nebývá jen svislá. U praváků obvykle tvar uhýbá trošku doleva. Vychází to z pohybu ruky při hodu. Další důvod proč používat double 16 ( a double 8 ) při zavírání.

U nejlepších hráčů, se rozptyl blíží kruhu a je pro ně kterékoli místo na terči celkem dobrým cílem !

Začátečníci

Začátečníci jsou skupinou s velmi kolísavou úrovní. Slovo začátečník užité v knize znamená, že rozptyl šipek kreslí kolem mířeného bodu na terči pěkný lívanec. Pro začátečníka je těžké strefit stejný sektor který míří a tak průměrné skóre není příliš rozdílné na kterémkoli místě terče. Stoosmdesáti bodů není skoro nikdy dosaženo ( 1:10000 ).

 

Pro začátečníka je velmi frustrující mířit na double. Za prvé jen jedna šipka za čtrnácti skóruje. A pak ve vedlejší místnosti začne plakat děcko pokaždé, když strefí skříňku od terče. A že na počátku jeho cesty na šampionát těchto totálních minel není málo ! Stačí ale trochu praxe a dokáže svojí hru velmi zlepšit.

Průměrný hráč

Úroveň průměrného hráče může být velmi blízká k začátečnické. Rozptyl zásahů je již celkem velký. Jen desetina šipek zasáhne triple 20 když míří na jeho střed. Teoreticky je průměrný hráč odsouzen strefit 180 jednou za tisíc pokusů. Několik šipek vždy mine ob jeden sektor a když zkouší zasáhnout T20 jedna šipka každé třinácté kolo zasáhne sektor 18 nebo 12.

Jen jedna desetina hodů na triple dvacet je úspěšných. Připomeňme, že záměrný bod musí být často na druhé straně triplu, když je ten již zaplněn. Posuňme tedy celý rozptyl šipek jen jeden centimetr doprava a již každá šestadvacátá šipka ( 3,8 % ) strefí sektor 18 - to znamená jedna šipka každé deváté kolo. Vypadá tohle jako vaše hra ?

Úroveň Expert

U této úrovně je rozptyl šipek stále ještě celkem malý. Když expert míří doprostřed T20, žádná ze šipek nepřesáhne sektory 1 a 5. Pravděpodobnost skóre 180 je jedna ku stu pokusů. Hráč této úrovně nejspíše hraje některou šipkovou ligu. Protože tato úroveň je již reprezentována daleko větším množstvím hráčů a je stále velmi vysoká, pokusím se o ní hovořit nejčastěji.

Rozptyl šipek kolem T20 již vypadá mnohem lidštěji a snazší k dosažení než ten v úrovni profesionál. Již celých 16% šipek odletí do přilehlých sektorů. Průměrné skóre je však stále velmi vysoké, 74,7 bodů na tři šipky. Tato úroveň může být výsledkem dlouhé praxe a roků života strávených po hospodách.