Jak porozumět tabulce zavírání

V následující tabulce naleznete výsledky optimalizace hry 501. ( Tuto tabulku a spoustu dalších obsahuje kniha The Dart book. V knize můžete nalézt optimalizovanou hru od 501 a také optimalizaci pro dvě a jednu zbývající šipku v ruce ).

Nejlepší varianty zavírání vybral počítač pro čtyři úrovně hráčů. Protože strefovaná plocha začátečníka je příliš veliká, optimalizovaný záměrný bod může být někdy poněkud zvláštní. Jestliže například sektory 17 a 19 jsou ty pravé, počítač může doporučit mířit na triple 3. To je bezpochyby nejlepší místo k zamíření, jestliže rozptyl šipek je veliký, ale protože je to v rozporu se základy šipkové hry, obvykle jsem tyto varianty z tabulky odstranil. V těchto případech je lépe trénovat, než házet na takový cíl. Z tabulky bylo odstraněno mnoho takových informací.

Pro každou úroveň je vybraný přesný rozptyl tak, že mohou být vypočtena přesná procenta pravděpodobnosti. Zapamatujte si prosím, že jméno úrovně pouze popisuje úroveň hráčů. Neznamená to, že každý profesionál skóruje 180 bodů každý desátý pokus. Jen to činí tabulku srozumitelnější.

Jak bylo zmíněno v knize, získání příliš nízkých bodů vždy neznamená, že budete mít lepší pravděpodobnost zavřít. Lokálně, pro každý bod hry jsou nejvyšší pravděpodobnosti výhry ( když má oponent oněch 32 bodů ) označeny vykřičníky ( v knize jsou to male tečky ).

Pro maximální přesnost, počítač může doporučit aby jste nemířili na střed triple, ale aby jste zamířili na některou ze stran triplu. T19(7) znamená, že nejlepší je mířit na triple 19, ale blíže k sektoru 7. S pomocí počítače je možné vyhledat ještě přesnější místo k namíření, ale to by bylo příliš složité označovat.

Označení způsobu zakončení také pomáhá hráči porozumět hře. Můžete vysledovat, že když minete sektor 19, bude lépe vyhnout se sektoru tři a strefit sektor 7. Jakákoli změna mířeného bodu znamená, že nestrefíte ten nejlepší cíl jak potřebujete. Protože přesný záměrný bod strany triplu je naprogramovaný na šest stupňů ( ze středu ) od druhé strany každého segmentu, počítač může doporučit jinou stranu pro průměrného hráče a střed segmentu pro experta. To neznamená, že optimální cíl pro experta je střed segmentu, ale blíž k němu než k postrannímu bodu. Budete-li tabulku studovat důkladně, naleznete takové informace mezi řádky.

Řazení řádků tabulky není náhodné. Pro každou úroveň hráčů je nejlepší první cesta, jestliže expert oponent má 32 bodů. To značí velmi kritickou a asi velmi důležitou situaci. Druhá cesta je lepší než třetí a tak dále.

Je zde několik okamžiků, kdy je nejlepší cestou jak pokračovat ve hře vnější střed, tedy 25 bodů. Ale, jak se ukazuje v knize, nejlepší šance jak strefit vnější střed pro všechny úrovně hráčů, je mířit přesně do středu ( platí pro situaci, kdy vnitřním středem nepřehodíte ! ). Jen jestliže jste lepší nežli profesionál podle knihy, získáte výhodu, pokud budete mířit na vnější střed. Proto, jestliže je nejlepší cestou ke hře vnější střed, nejlepší záměrný bod je uveden v závorce B50(25)

Pravděpodobnosti zavření jsou v tabulce zapsány. Jsou v procentech pro konkrétní kolo ( pro tři šipky ). Počítač optimalizuje vaší hru pět kol dopředu, takže hraje 15 šipek napřed. To znamená, že optimalizuje hru od samého začátku 501! Nejsou žádná omezení pro plánování hry ještě dále dopředu, ale další kola mají pramalý vliv na kolo současné.

Mějte na paměti, že pravděpodobnost zavření neznamená pravděpodobnost hození přesně té kombinace. To není důležité. Pravděpodobnost znamená šanci zavřít, když začnete kolo tam, kde je doporučeno. Všechny možné chyby a odlišné varianty, jsou započteny do hodnoty pravděpodobnosti.

Limity vám ukazují, na jakých bodech může být oponent při doporučené cestě k zavření. Úroveň oponenta by měla být stejná jako u hráče, jak tomu obvykle bývá.

Napsat komentář