Tabulka zavírání se třemi šipkami v ruce

Následující tabulka, stejně jako mnoho dalších v knize, ukazuje optimalizovanou hru pro různé úrovně hráčů.

----------------------------------------------------------------------------------
PTS FINISH        pro     expert   average   R rec. finish lost
             player,   player,   player,    lvl with 3 prob.
             use when  use when  use when      darts op32p
             oppon. at  oppon. at  oppon. at     (exp) (exp)
----------------------------------------------------------------------------------
170 T20-T20-B50      Always   Always   Always   R pro  0.5%   !
169 T20-T20-9...40p (c) (c)32..140p exp -
T20-T20-17...32p 2..501p pro - -0.1%
T19-T20-12...40p 141..501p (c)32..146p ave - -0.1%
T19-T16-T16(8)...16p 147..501p ave - -1.1%

168 T20-T20-8(16)...40p (c)32..109p (c) exp - !
T20-T19-11...40p (c) 110..120p exp - -0.0%
T20-T19-19...32p 32..375p pro - -0.1%
T19-T19-14...40p 121..501p 2..501p ave - -0.2%

167 T20-T19-B50 (c)32..160p (c)32..65p R pro 0.5% !
T19-T20-B50 R pro 0.5% -0.1%

166 T20-T20-14...32p 36..270p 2..501p exp -
T20-T17-15...40p (c)32..82p pro - -0.1%

165 T20-T16-17...40p (c)32..174p (c) exp - !
T19-T20-8(16)...40p 32..140p ave - -0.5%
T19-T19-11...40p 170..501p beg - -0.5%
B50-T19-18...40p (c)32..270p pro - -2.1%

164 T19-T19-B50 32..135p 32..65p pro 0.5% !
T20-T18-B50 (c) (c) R exp 0.5% -0.7%
T19-T19-10...40p 62..348p 2..501p exp 0.0% -1.3%
T20-T16-16...40p (c) ave 0.0% -1.5%
B50-T20-14...40p 131..400p pro - -3.7%

163 T20-T19-14...32p 259..300p 2..501p exp -
T20-T19-6(10)...40p (c) (c) exp - -0.0%
T20-B50-13...40p (c)32..260p pro - -0.4%
T19-T14-T16(8)...16p 32..501p ave - -0.9%

162 T20-T20-10(6)...32p (c)32..93p (c) exp - !
T20-T20-10...32p Always 83..501p exp - -0.0%
T19-T16-17...40p 2..501p ave - -0.7%

161 T20-T17-B50 (c)32..130p (c)32..40p R pro 0.5% !
T20-T19-12...32p 132..135p 33..185p exp 0.0% -0.5%
T20-T19-8(16)...36p (c) ave 0.0% -0.8%
T19-T16-16...40p 2..501p ave 0.0% -1.2%
T19-T19-15...32p 186..501p exp 0.0% -1.2%
B50-T20-19...32p 131..501p pro - -3.7%

160 T20-T20-D20 Always Always Always R exp 1.2% !
T20-B50-B50 R ave 0.3% -5.2%

159 T20-T19-10(6)...32p (c)32..93p (c) exp -
T20-T19-10...32p (c)32..300p 81..501p exp - -0.0%
T19-T14-20...40p 32..501p beg - -0.6%
T20-T17-16...32p 299..501p pro - -1.2%

158 T20-T20-D19 (c)32..410p (c)32..180p (c) R exp 1.2% !
T20-T20-6...32p 181..213p exp 0.0% -4.1%
T19-T19-12...32p 2..501p ave 0.0% -5.3%

157 T20-T19-D20 (c)32..380p Always (c) R exp 1.2% !
T19-T20-D20 2..501p R ave 1.2% -0.7%

156 T20-T20-D18 (c)32..450p (c)32..205p (c) R exp 1.2% !
T19-T19-10(6)...32p 2..501p ave - -4.3%
T19-T19-10...32p 206..338p exp - -4.3%

155 T20-T19-D19 (c)32..350p 32..180p (c) R exp 1.2% !
T19-T20-D19 (c) 32..109p ave 1.2% -0.2%
T20-T19-6...32p 339..440p 181..240p exp 0.0% -4.1%
T19-T14-16...40p 110..501p ave 0.0% -5.3%

154 T19-T19-D20 32..52p 2..501p 2..501p exp 1.2% !
T20-T18-D20 34..341p R pro 1.2% -0.2%
T20-T20-D17 (c) (c) (c) exp 1.2% -0.4%
T18-T20-D20 R pro 1.2% -1.4%

153 T20-T19-D18 (c)32..450p Always Always R exp 1.2% !

152 T20-T20-D16 (c)32..370p Always Always R exp 1.2% !

151 T20-T17-D20 2..501p Always R exp 1.2% !
T19-T18-D20 2..501p R ave 1.2% -0.2%
T20-T19-D17 (c) (c) ave 1.2% -0.4%
T17-T20-D20 R pro 1.2% -2.0%

150 T19-T19-D18 84..450p 2..501p 2..501p exp 1.2% !
T20-T18-D18 32..140p R pro 1.2% -0.3%
T20-T20-D15 (c) (c) (c) R exp 1.2% -0.7%
T20-B50-D20 R exp 0.6% -2.6%

149 T20-T19-D16 (c)32..310p 32..93p (c) R pro 1.2% !
T19-T20-D16 (c)81..501p 2..501p R exp 1.2% -0.1%

148 T20-T16-D20 32..270p 32..220p R exp 1.2% !
T19-T17-D20 (c) exp 1.2% -0.2%
T20-T20-D14 (c) R exp 1.2% -0.6%
T16-T20-D20 219..501p R exp 1.2% -0.8%
T19-T19-D17(2) (c)32..160p ave 1.0% -1.5%
T18-T18-D20 R exp 1.2% -1.9%

147 T19-T18-D18 32..275p 32..160p 32..501p R exp 1.2% !
T20-T17-D18 R pro 1.2% -0.2%
T20-T19-D15 (c) (c) (c) exp 1.2% -0.3%
T19-T16-10...32p 273..310p 199..327p exp 0.0% -3.9%

146 T19-T19-D16 2..501p Always Always R exp 1.2% !
T20-T18-D16 (c) R pro 1.2% -0.7%

145 T20-T15-D20 32..170p 2..501p R exp 1.2% !
T20-T19-D14 (c) R exp 1.2% -0.1%
T19-T16-D20 2..501p ave 1.2% -0.2%
T20-T15(10)-D20 99..246p exp 1.0% -0.6%
T18-T17-D20 448..501p R exp 1.2% -1.9%
T17-T20-D17 (c) (c) exp 1.2% -2.9%
B50-T19-D19 159..450p pro 0.6% -3.1%

144 T20-T20-D12 (c) 32..207p R exp 1.2% !
T20-T16-D18 208..501p R exp 1.2% -0.1%
T19-T17-D18 32..260p pro 1.2% -0.4%
T19-T19-D15 (c) (c)32..48p ave 1.2% -0.4%
T20-T18-D15 R exp 1.2% -0.9%
T19-T19(7)-D15 37..85p ave 1.0% -1.2%
T18-T18-D18 R exp 1.2% -1.9%
B50-T18-D20 261..341p pro 0.6% -3.6%

143 T19-T18-D16 2..501p R exp 1.2% !
T20-T17-D16 (c) R exp 1.2% -0.1%
T20-T19-D13 (c) R exp 1.2% -0.3%
T19-T16-D19 32..64p ave 1.2% -0.3%
T18-T19-D16 32..310p pro 1.2% -1.2%
T17-T20-D16 (c) ave 1.2% -2.1%
T19-T14-12...32p 63..501p ave 0.0% -3.9%

142 T20-T14-D20 32..130p 2..501p R exp 1.2% !
T20-T18-D14 R exp 1.2% -0.4%
T19-T15-D20 R beg 1.2% -0.4%
T20-T20-D11 (c) R exp 1.2% -1.0%
T19-T15(10)-D20 2..501p ave 1.0% -1.0%
T19-T17-D17 (c) exp 1.2% -1.1%
T20-B50-D16 128..129p 90..221p R exp 0.6% -1.5%
T18-T16-D20 R exp 1.2% -1.8%
B50-T20-D16 131..370p pro 0.6% -3.0%

141 T20-T19-D12 (c) 32..183p R exp 1.2% !
T19-T20-D12 32..130p (c) pro 1.2% -0.2%
T20-T15-D18 R exp 1.2% -0.3%
T19-T16-D18 2..501p R ave 1.2% -0.4%
T20-T17-D15 R exp 1.2% -0.6%
T20-T15(10)-D18 184..501p exp 1.0% -0.9%
T17-T18-D18 R exp 1.2% -3.0%
T17-T20-D15 (c) ave 1.2% -3.3%
B50-T17-D20 131..501p pro 0.6% -3.5%

140 T20-D20-D20 (c)32..89p (c)32..60p exp 1.5% !
T20-T20-D10 90..270p 61..130p R exp 1.2% -0.5%
T20-T16-D16 265..501p 145..317p 32..102p R ave 1.2% -0.9%
T20-20-20...40p 128..144p exp 0.2% -3.4%
T19-T17-D16 318..501p (c) ave 1.2% -4.6%
T18-T18-D16 R exp 1.2% -6.1%
T19-19-T16(8)...16p 103..501p ave 0.1% -8.4%

139 T19-T14-D20 32..130p 2..501p 2..501p R exp 1.2%
T20-T19-D11 (c) R exp 1.2% -0.3%
T19-T18-D14 (c) R exp 1.2% -0.4%
T20-T13-D20 R exp 1.2% -1.2%
T19-B50-D16 128..501p 90..221p R exp 0.6% -1.4%
T20-T17-D14 R exp 1.2% -1.5%
T18-T17-D17 (c) exp 1.2% -5.3%

138 T20-D19-D20 32..60p 32..60p exp 1.5% !
T20-T18-D12 61..334p 33..120p R exp 1.2% -0.4%
T20-D20-D19 (c) (c) exp 1.5% -0.6%
T20-T20-D9 R exp 1.2% -0.8%
T20-T14-D18 335..450p R exp 1.2% -1.3%
T19-T19-D12 2..501p R ave 1.2% -1.6%
T18-T20-D12 131..170p pro 1.2% -1.7%
T19-T17-D15 (c) ave 1.2% -2.1%
T20-20-18...40p 121..501p exp 0.2% -3.3%
T18-B50-D17 159..221p pro 0.6% -3.4%

137 T20-T19-D10 33..270p 32..143p R exp 1.2% !
T19-D20-D20 (c)32..40p (c) exp 1.5% -0.5%
T20-T15-D16 262..315p R exp 1.2% -1.1%
T19-T16-D16 2..501p R ave 1.2% -1.4%
T17-T18-D16 311..501p R pro 1.2% -2.9%
T20-19-18...40p 144..501p exp 0.1% -3.2%
T18-T17-D16 (c) ave 1.2% -3.3%

136 T20-D18-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-D20-D18 (c) (c) exp 1.5% -0.2%
T20-T20-D8 61..334p 33..130p R exp 1.2% -0.3%
T20-T16-D14 R exp 1.2% -0.4%
T19-T19-D11 82..97p 32..48p ave 1.2% -0.6%
T19-T17-D14 (c) ave 1.2% -1.8%
T20-20-16...40p 141..501p 55..88p ave 0.2% -3.2%
T19-20-19...40p 91..140p 33..501p ave 0.0% -3.6%

135 T19-D19-D20 32..60p R exp 1.5% !
T19-T18-D12 265..334p 33..52p R exp 1.2% -0.4%
T20-T17-D12 95..270p 61..160p R exp 1.2% -0.5%
T20-T15-D15 R exp 1.2% -1.0%
T19-T14-D18 335..450p 36..501p ave 1.2% -1.3%
T20-T13-D18 R exp 1.2% -2.0%
T18-T17-D15 (c) ave 1.2% -3.0%
T19-19-19...40p 159..501p 32..139p ave 0.1% -3.4%
B50-T15-D20 32..100p R pro 1.6% -5.5%
B50-T19-D14 (c) (c) R pro 1.6% -5.6%

134 T20-D17-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-T14-D16 61..310p 33..501p R exp 1.2% -0.0%
T20-D19-D18 (c) pro 1.5% -0.2%
T19-T19-D10 32..74p R ave 1.2% -0.3%
T20-T18-D10 R exp 1.2% -0.5%
T18-D20-D20 (c) exp 1.5% -0.9%
T19-T19-D10(6) 75..92p ave 1.0% -1.1%
T19-T15-D16 R ave 1.2% -1.4%
T17-T17-D16 302..410p (c) pro 1.2% -2.8%
T19-19-18...40p 91..501p beg 0.1% -3.4%

133 T19-D18-D20 32..60p 32..40p exp 1.5% !
T20-T19-D8 61..354p 33..198p R exp 1.2% -0.1%
T19-D20-D18 (c) beg 1.5% -0.2%
T19-T20-D8 R pro 1.2% -0.3%
T20-T11-D20 355..501p R exp 1.2% -1.1%
T14(11)-T17-D20 (c) exp 1.6% -2.8%
T14(11)-T19-D17 (c) ave 1.6% -3.1%
T19-20-16...40p 2..501p ave 0.2% -3.1%
T20-17-16...40p 199..501p exp 0.1% -3.4%

132 T20-D20-D16 261..501p 2..501p exp 1.5% !
T20-T16-D12 211..260p 33..260p R exp 1.2% -0.1%
T20-T12-D18 R exp 1.2% -0.5%
T19-T17-D12 95..210p 82..99p exp 1.2% -0.6%
T20-T20-D6 R exp 1.2% -0.8%
T19-T19-D9 32..40p ave 1.2% -1.0%
T18-T18-D12 R exp 1.2% -1.5%
T17-T17-D15 (c) ave 1.2% -3.7%
T19-19-16...40p 33..501p ave 0.1% -3.7%
B50-T14-D20 32..100p R pro 1.6% -4.2%
B50-T18-D14 (c) R pro 1.6% -4.4%
B50-T20-D11 (c) exp 1.6% -4.7%
B50-B50-D16 R pro 1.3% -4.9%

131 T19-D17-D20 32..60p 32..40p exp 1.6% !
T19-T14-D16 33..501p R exp 1.3% -0.0%
T19-D19-D18 (c) pro 1.6% -0.2%
T20-T13-D16 61..501p R exp 1.2% -0.2%
T20-T17-D10 R exp 1.2% -0.8%
T14(11)-T19-D16 (c) (c) exp 1.6% -0.9%
T20-T19-D7 R exp 1.3% -1.2%
T19-18-16...40p 2..501p ave

130 T20-T20-D5 (c)32..130p (c)32..40p R pro 3.8% !
T20-20-B50 R exp 3.4% -0.9%
T20-T14-D14 35..48p exp 2.5% -1.3%
T20-T10-D20 R exp 2.5% -1.3%
T20-T18-D8 125..129p R exp 2.5% -1.6%
T19-T19-D8 131..354p 33..197p 32..77p R exp 1.2% -3.1%
T14(11)-T20-D14 (c) ave 1.6% -4.1%
T19-17-16...40p 198..501p exp 0.1% -6.3%
T19-14-19...40p 78..501p ave 0.0% -6.5%

129 T19-D20-D16 (c)32..65p (c)32..40p pro 2.8%
T19-T16-D12 62..89p 33..60p 32..501p R pro 2.5% -0.1%
T20-T19-D6 79..135p R pro 2.5% -0.4%
T19-T12-D18 R pro 2.5% -0.5%
T19-T20-D6 R pro 2.5% -0.8%
T20-19-B50 R exp 2.1% -2.0%
T20-T15-D12 61..67p exp 1.2% -2.1%
T20-T11-D18 R exp 1.2% -2.1%
T20-T15(10)-D12 68..80p exp 1.0% -2.6%
T20-T13-D15 R exp 1.2% -2.7%
T18-T17-D12 131..310p 81..160p exp 1.2% -3.1%
T14(11)-T19-D15 (c) ave 1.6% -3.4%

128 T20-D18-D16 32..56p exp 2.3%
T18-D17-D20 32..60p pro 2.8% -0.6%
T18-T14-D16 61..130p R pro 2.5% -0.6%
T18-D19-D18 (c) pro 2.8% -0.8%
T18-T18-D10 R pro 2.5% -1.1%
T18-D20-D17 (c) exp 2.8% -1.2%
T20-18-B50 R exp 2.2% -1.2%
T19-T13-D16 125..501p 61..501p 85..501p R ave 1.3% -1.3%
T20-T12-D16 33..60p exp 1.2% -1.3%
T20-T16-D10 R exp 1.2% -1.8%
T20-T12(9)-D16 32..84p ave 1.0% -1.8%
T20-T20-D4 R exp 1.2% -1.8%
T15(10)-T17-D16 (c) ave 1.6% -2.8%

127 T20-T17-D8 (c)32..160p (c)32..60p R pro 3.8% !
T20-T9-D20 61..67p exp 2.5% -1.7%
T20-17-B50 R exp 3.3% -1.9%
T19-20-B50 R exp 2.2% -3.3%
T19-T14-D14 32..501p ave 1.2% -3.7%
T19-T10-D20 R exp 1.2% -3.7%
T19-T18-D8 R exp 1.2% -4.0%
T16-T19-D11 63..97p exp 1.2% -4.7%
T15(10)-T14-D20 221..501p exp 1.6% -4.7%
T18-T19-D8 159..354p pro 1.2% -5.3%
T15(10)-B50-D16 201..220p exp 1.1% -5.7%
T9-T20-D20 (c) ave 1.6% -7.2%
T16-20-19...40p 91..200p exp 0.0% -7.4%

126 T19-T19-D6 (c)32..135p (c)32..60p R pro 3.8% !
T19-19-B50 R exp 3.3% -1.6%
T19-T15-D12 61..67p R exp 2.5% -1.7%
T19-T11-D18 2..501p R ave 2.5% -1.7%
T19-T15(10)-D12 68..92p exp 2.3% -2.1%
T19-T11(14)-D18 33..134p ave 2.3% -2.2%
T16-T18-D12 R exp 2.5% -3.1%
T16-T14-D18 R beg 2.5% -3.9%
T20-16-B50 R exp 2.2% -4.4%
T20-D15-D18 R exp 1.5% -5.0%
T18-D20-D16 261..501p pro 1.5% -5.1%
T14-T20-D12 91..205p exp 1.4% -5.1%
T18-T16-D12 256..260p pro 1.2% -5.1%
T14-T16-D18 206..501p exp 1.4% -5.2%
T20-T12-D15 R exp 1.2% -5.3%
T20-T18-D6 R exp 1.2% -5.4%
T15(10)-T17-D15 (c) ave 1.6% -5.5%
T17-T17-D12 131..255p pro 1.2% -5.8%

125 B50-T17-D12 (c)32..310p (c)32..61p (c) R pro 3.0% !
T20-B50(25)-D20 62..89p R exp 2.4% -1.0%
B50-B50(25)-B50 R exp 2.9% -1.2%
T20-T15-D10 R exp 2.6% -1.8%
T18-T13-D16 R exp 2.5% -2.9%
T20-T11-D16 88..200p R exp 1.3% -3.4%
T20-15-B50 R exp 2.1% -3.6%
T20-T19-D4 R exp 1.3% -3.8%
T15-T16-D16 R exp 2.7% -4.0%
T19-T12(9)-D16 204..501p 2..501p ave 1.1% -4.6%

124 T20-T14-D11 (c)32..130p (c)32..40p R pro 3.8%
T20-T8(16)-D20 32..82p ave 2.8% -0.6%
T19-T17-D8 125..160p 33..60p R exp 2.5% -0.9%
T20-T16-D8 R ave 2.7% -1.0%
T20-14-B50 R ave 3.4% -1.4%
T20-T12-D14 R ave 2.5% -1.9%
T20-T20-D2 R exp 2.5% -2.4%
T19-T9-D20 159..227p 61..100p exp 1.2% -2.6%
T16-T20-D8 228..350p 91..136p exp 1.4% -2.8%
T14(11)-T18-D14 (c) ave 2.6% -3.0%
T18-T18-D8 R exp 1.2% -4.7%
T16-20-16...40p 134..501p 180..501p ave 0.3% -5.5%
T20-16(8)-8(16)...40p 83..97p ave
T19-11-16...40p 98..179p ave

123 T19-T16-D9 (c)32..100p (c)32..40p R pro 3.8% !
B50-T19-D8 95..354p 33..60p exp 3.1% -0.2%
B50-T17-D11 (c) ave 3.1% -0.5%
T20-T13-D12 61..77p R exp 2.5% -1.0%
T19-16-B50 R beg 3.4% -1.3%
T19-T14-D12 32..133p R ave 2.5% -1.7%
T19-T10-D18 R ave 2.5% -1.8%
T20-T9-D18 75..263p exp 1.2% -3.4%
T17-D20-D16 378..400p 264..501p exp 1.5% -5.1%
T19-10-16...40p 134..501p ave

122 B50-D20-D16 261..380p 32..40p (c) exp 3.2% !
B50-T16-D12 90..260p 33..60p R exp 3.1% -0.0%
T19-B50(25)-D20 61..89p 32..40p exp 2.4% -1.0%
T18-D18-D16 R exp 3.6% -2.5%
T18-T18-D7 (c)32..89p (c) R pro 3.8% -2.8%
T19-T11-D16 88..240p 33..211p ave 1.3% -3.3%
T18-18-B50 R exp 3.5% -3.7%
T18-T12-D16 R exp 2.6% -3.7%
T20-D15-D16 R exp 1.6% -3.8%
T20-T10-D16 381..501p R exp 1.3% -3.9%
T18-T20-D4 R exp 2.6% -4.2%
T16-T14-D16 239..501p exp 1.5% -4.7%
T14-T16-D16 212..501p ave 1.6% -5.0%
T12-T18-D16 R exp 2.8% -5.9%

121 T20-B50(25)-D18 32..40p R exp 3.6% !
B50-T13-D16 95..501p 33..103p exp 3.1% -0.4%
T20-T11-D14 (c)32..100p R pro 3.8% -0.6%
B50-T17-D10 (c) ave 3.1% -0.7%
T20-T7-D20 R exp 2.7% -2.1%
T19-T8(16)-D20 201..237p 32..501p ave 1.7% -2.1%
T20-11-B50 R exp 3.3% -2.4%
T20-T15-D8 R exp 2.5% -2.4%
T19-T16-D8 R exp 1.6% -2.5%
T19-D16-D16 238..501p exp 1.7% -2.8%
T17-T20-D5 (c) R pro 3.8% -2.9%
T17-20-B50 R exp 3.4% -3.8%
T16-T19-D8 102..200p exp 1.6% -3.9%
T17-T10-D20 R exp 2.5% -4.1%
T17-T18-D8 R exp 2.5% -4.4%

120 T20-20-D20 Always (c)32..248p Always R exp 8.1% !
T20-D14-D16 249..501p exp 4.7% -8.0%

119 T19-T12-D13 (c)32..130p (c)32..40p R pro 5.9%
T20-19-D20 125..501p 33..501p R exp 5.0% -0.2%
T19-12-B50 R beg 5.5% -1.3%
T19-T10-D16 R ave 4.6% -1.5%
T19-T10(6)-D16 32..154p ave 4.4% -2.0%
19-T20-D20 (c) ave 5.1% -2.6%

118 T20-18-D20 Always Always (c)32..80p R exp 8.2% !
T18-T16-D8 R ave 4.5% -8.5%
T18-14-B50 R ave 5.3% -8.8%
T19-19-10(6)...32p 79..501p ave

117 T20-17-D20 33..501p 2..501p 2..501p R exp 8.1% !
T19-20-D20 (c)32..40p (c) (c) R beg 8.5% -0.4%

116 T19-19-D20 (c)32..315p Always 2..501p R exp 8.3% !
T20-16-D20 311..501p (c) R exp 8.3% -0.7%
T20-20-D18 R exp 8.2% -1.8%

115 T19-18-D20 33..501p 2..501p Always R exp 8.4%
T20-15-D20 32..40p R exp 8.4% -0.4%
T20-17-D19 (c) (c) exp 8.4% -1.9%
T15-20-B50 R exp 5.5% -9.4%

114 T19-17-D20 32..40p 32..40p 2..501p ave 8.4%
T20-14-D20 33..501p 33..501p R exp 8.2% -0.0%
T20-18-D18 R exp 8.2% -0.9%
T20-16-D19 (c) ave 8.2% -1.5%
T19-19-D19 (c) (c) exp 8.5% -1.7%

113 T19-16-D20 32..310p (c)32..60p (c)32..154p R pro 8.6% !
T20-13-D20 302..501p 61..501p R exp 8.3% -0.4%
T20-17-D18 R exp 8.5% -0.9%
T19-18-D19 (c) pro 8.6% -1.6%
T19-16(8)-D20 155..501p beg 7.6% -2.4%

112 T20-12-D20 2..501p 32..40p R exp 8.5% !
T20-20-D16 2..501p 170..254p R pro 8.5% -0.2%
T20-16-D18 (c) (c) (c) ave 8.6% -0.5%
T19-15-D20 33..501p ave 8.3% -0.9%

111 T19-14-D20 2..501p 2..501p R exp 8.5% !
T20-11-D20 R exp 8.4% -0.6%
T20-19-D16 2..501p R pro 8.4% -0.8%
T19-18-D18 (c) (c) R exp 8.6% -0.9%
T19-16-D19 (c) ave 8.6% -1.4%
T17-20-D20 R pro 8.1% -2.2%

110 T19-13-D20 2..501p 2..501p 32..138p exp 8.6%
T18-16-D20 90..270p R pro 8.5% -0.2%
T20-10-D20 R exp 8.5% -0.4%
T19-17-D18 (c) (c) exp 8.7% -0.5%
T20-18-D16 271..415p R pro 8.4% -0.7%
T20-16-D17 (c) ave 8.5% -2.1%
T14-T12(9)-D16 139..501p ave 4.7% -9.1%
T20-B50 R ave (2 darts)

109 T20-9-D20 2..501p R exp 8.4% !
T19-12-D20 2..501p R ave 8.5% -0.2%
T20-17-D16 2..501p R pro 8.4% -0.2%
T19-20-D16 R exp 8.5% -0.4%
T17-18-D20 (c) exp 8.5% -0.5%
T19-16-D18 (c) (c) ave 8.5% -0.7%
T14-T9-D20 75..99p ave 5.7% -7.3%

108 T20-8(16)-D20 32..140p Always exp 9.1% !
T20-16(8)-D16 141..152p exp 9.1% -0.1%
T16-20-D20 (c)32..90p (c) pro 9.1% -0.4%
T20-8-D20 R exp 8.9% -0.6%
T20-16-D16 R pro 8.8% -0.7%
T19-11-D20 153..501p exp 8.4% -1.4%
T19-19-D16 91..501p 161..240p R pro 8.4% -1.6%
T18-18-D18 R pro 8.8% -3.4%

107 T19-10-D20 32..283p 85..160p R exp 9.3% !
T19-18-D16 32..347p R pro 9.2% -0.2%
T19-14-D18 (c) pro 9.2% -0.6%
T19(7)-10-D20 32..84p ave 8.8% -1.3%
T19-16-D17 (c) exp 9.3% -1.6%
T19-10(6)-D20 161..501p ave 8.2% -2.3%
T20-7-D20 R pro 8.7% -2.6%
T19(7)-16-D17 (c) ave 8.8% -2.6%
T18-13-D20 284..501p exp 8.4% -2.6%
T20-15-D16 339..501p R pro 8.4% -3.0%
T17-16-D20 R pro 8.7% -3.2%
T19-B50 R beg (2 darts)

106 T20-6(10)-D20 32..77p (c) exp 9.1%
T16-18-D20 (c) 63..99p 32..40p exp 9.0% -0.2%
T20-10(6)-D18 (c) exp 9.1% -0.2%
T20-6-D20 R exp 8.9% -0.5%
T20-14-D16 61..501p 81..501p R pro 8.5% -0.9%
T20-10-D18 R exp 8.9% -1.0%
T17-15-D20 32..60p pro 8.6% -1.1%
T18-12-D20 119..141p exp 8.4% -1.3%
T14-T16(8)-D8 48..72p ave 6.0% -6.2%
T14-T8(16)-D20 33..84p ave 6.0% -6.3%

105 T19-8(16)-D20 (c)2..501p exp 9.6% !
T19-16(8)-D16 130..348p exp 9.5% -0.1%
T16-17-D20 32..60p 61..137p 2..501p ave 9.4% -0.3%
T19-8-D20 R exp 9.3% -0.6%
T19-16-D16 61..501p R pro 9.2% -0.7%
T19(7)-8(16)-D20 (c) ave 9.1% -1.6%
T20-13-D16 R pro 8.9% -1.7%
T16-19-D19 (c) pro 9.4% -1.9%
T20-5-D20 R pro 8.9% -2.0%
T15-20-D20 R pro 8.7% -3.1%

104 T16-16-D20 32..40p 32..220p (c)32..156p exp 9.5% !
T19-7(19)-D20 (c) exp 9.7% -0.6%
T19-15-D16 33..100p pro 9.1% -1.3%
T16-18-D19 (c) pro 9.5% -1.5%
T20-4-D20 R exp 8.8% -1.9%
T18-10-D20 221..501p R pro 9.0% -2.1%
T20-12-D16 R pro 8.5% -2.2%
T16-16(8)-D20 157..501p ave 8.5% -2.3%
T18-18-D16 99..501p R pro 8.9% -2.3%
T18-B50 R ave (2 darts)

103 T19-6(10)-D20 32..80p Always exp 10.1% !
T19-10(6)-D18 (c) exp 10.1% -0.2%
T19-6-D20 40..40p R exp 9.8% -0.5%
T19-14-D16 32..89p 81..224p R pro 9.5% -0.9%
T19-10-D18 (c) R exp 9.8% -1.0%
T20-3-D20 R pro 9.5% -1.6%
T20-11-D16 225..501p R pro 8.9% -2.7%
T17-12-D20 R pro 9.2% -2.9%
T17-20-D16 90..501p R pro 9.1% -3.1%

102 T20-10(6)-D16 (c)32..100p exp 9.6%
T14-20-D20 (c)32..65p 2..501p R ave 9.6% -0.3%
T20-10-D16 95..104p R exp 9.3% -0.5%
T19-13-D16 62..501p 105..501p R pro 8.9% -1.2%
T20(5)-10(6)-D16 (c) ave 9.2% -1.4%
T20-2-D20 R pro 9.0% -1.4%

101 T19-4(18)-D20 32..40p exp 10.1% !
T19-4-D20 34..48p 32..32p exp 9.9% -0.1%
T19-12-D16 33..190p 33..80p R exp 9.5% -0.3%
T19-16(8)-D14 R beg 10.1% -0.4%
T19-8-D18 R ave 9.9% -0.5%
T19-6(10)-D19 (c) ave 10.1% -0.9%
T19-10(6)-D17 (c) exp 10.1% -0.9%
T20-9-D16 R pro 9.4% -1.0%
T18-7-D20 40..40p pro 9.7% -1.1%
T19-16-D14 R exp 9.8% -1.2%
T20-1-D20 R pro 9.4% -1.3%
T16-13-D20 81..501p ave 9.4% -1.3%
T18-15-D16 2..501p pro 9.4% -1.5%
T14-19-D20 (c) beg 9.6% -2.0%
T17-10-D20 R pro 9.1% -2.3%
T17-18-D16 R pro 9.0% -2.5%
T15(10)-16-D20 191..501p exp 8.7% -3.1%
T17-B50 R ave (2 darts)

100 T20-D20 Always Always Always R exp 14.6% !

99 T19-10(6)-D16 (c)32..100p Always exp 10.8%
T19-10-D16 (c)32..270p 95..230p R pro 10.5% -0.4%
T19-2-D20 R pro 10.2% -1.4%
T16-11-D20 264..501p exp 9.4% -3.9%
T16-19-D16 268..501p 231..263p pro 9.3% -4.0%

98 T20-D19 (c)32..255p (c)32..120p (c)32..83p R exp 13.2%
T20-6-D16 254..315p 119..197p exp 10.7% -4.2%
T18-12-D16 R ave 10.3% -5.3%
T14-16-D20 84..157p ave 9.7% -7.0%
T16-10-D20 198..501p exp 9.6% -7.1%
T16-18-D16 311..501p 199..207p exp 9.5% -7.3%
T14-16(8)-D20 158..501p ave 8.7% -9.1%
T16-B50 R beg

97 T19-D20 Always Always Always R exp 15.1% !

96 T20-D18 (c)32..376p (c)32..286p (c)32..104p R exp 15.1%
T16-8(16)-D20 105..501p ave 10.9% -7.2%
T20-4-D16 377..501p 287..501p exp 10.7% -8.0%
T19-7-D16 131..180p exp 9.8% -8.3%

95 T19-D19 (c)32..170p (c)32..100p (c)32..120p R exp 13.2%
T19-6(10)-D16 119..127p ave 10.9% -3.8%
T20-3-D16 159..315p 99..501p R exp 10.1% -4.8%
B50-13-D16 R beg 10.1% -8.5%
T15-B50 R ave

94 T18-D20 (c)32..450p (c)2..501p (c)2..501p R exp 15.1%
T20-D17 101..105p exp 12.6% -3.7%
T14-12-D20 156..183p ave 10.6% -8.1%
T20-2-D16 106..175p exp 9.6% -8.2%
B50-12-D16 R beg 10.1% -11.0%

93 T19-D18 (c)32..376p (c)32..287p Always R exp 14.4% !
T19-4-D16 377..501p 288..501p exp 10.0% -7.9%
T20-1-D16 159..260p pro 9.5% -9.1%
B50-3-D20 R beg 9.9% -11.0%
B50-11-D16 R beg 9.6% -11.5%

92 T20-D16 Always Always Always R exp 15.1% !
B50-10-D16 R beg 10.3% -11.0%

91 T17-D20 (c)32..272p Always (c) R exp 14.3%
T19-D17 32..59p ave 13.5% -3.5%
T19-D17(2) 37..80p ave 13.0% -4.3%
T14(11)-13-D18 81..173p ave 10.8% -7.0%
T18-5-D16 271..350p pro 9.5% -9.6%
B50-9-D16 R beg 10.1% -10.7%

90 T18-D18 79..375p 32..103p (c)32..48p R exp 15.2%
T20-D15 (c)32..88p (c) R pro 15.8% -1.9%
B50-D20 R beg 12.4% -4.5%
T14(11)-8(16)-D20 44..56p ave 11.6% -5.6%
T14-8(16)-D20 33..501p ave 11.6% -5.9%
T16-10-D16 102..301p exp 10.2% -7.3%
T17-7-D16 159..260p pro 9.8% -8.8%

89 T19-D16 (c)32..170p (c)32..89p Always R exp 17.8% !
T15(10)-12-D16 84..134p exp 10.5% -9.3%
T18-3-D16 130..501p exp 10.1% -10.7%
T16-9-D16 159..310p pro 9.8% -11.1%

88 T20-D14 (c)32..130p (c)32..40p R pro 16.9%
T16-D20 125..450p 33..501p Always R exp 15.5% -0.3%
T14(11)-14-D16 121..177p exp 10.5% -7.6%

87 T17-D18 (c)32..170p (c)32..65p (c)32..40p R exp 17.6%
T15(10)-10(6)-D16 33..501p ave 11.6% -7.0%
T15(10)-10-D16 259..501p exp 11.4% -7.3%
T14-13-D16 62..258p exp 10.8% -7.7%
T20-11-D8 159..220p pro 12.6% -8.3%
D20-15-D16 221..501p pro 12.2% -8.9%

86 T18-D16 (c)32..250p (c)2..501p (c)2..501p R exp 17.0% !
T14-12-D16 55..135p ave 11.4% -8.1%
D19-16-D16 251..501p pro 12.7% -8.7%
T12(9)-10-D20 99..160p exp 10.6% -9.0%
T12(9)-18-D16 161..207p exp 10.5% -9.2%

85 T15-D20 (c)32..130p (c)32..40p (c) R pro 18.1% !
T19-D14 R pro 17.9% -0.4%
T15(10)-D20 2..501p ave 17.0% -0.9%
B50-3-D16 128..501p 33..130p exp 15.8% -1.0%
B25(Left)-20-D20 R exp 15.0% -3.7%
T14(11)-11-D16 128..501p exp 10.6% -9.1%

84 B50-D17 99..220p 32..108p exp 17.1% !
T16-D18 (c)32..40p (c) 2..501p R ave 17.8% -0.5%
T20-D12 33..100p (c) R pro 17.7% -1.3%
B50-2-D16 221..501p 109..205p exp 15.7% -2.2%
T18-D15 R exp 16.0% -5.2%
T12(9)-16(8)-D16 206..501p exp 11.6% -9.6%

83 T17-D16 (c)32..372p (c)32..48p (c) R pro 17.7%
B50(25)-18-D20 33..143p exp 16.2% -1.1%
T19-D13 32..60p ave 16.2% -3.8%
T9(12)-16-D20 144..257p exp 11.0% -9.2%
T12(9)-15-D16 258..501p exp 10.5% -9.7%
B50-1-D16 131..323p pro

82 B50-D16 2..501p (c)32..260p R exp 18.3% !
T14-D20 (c) Always R ave 18.0% -1.9%
B25(Down)-17-D20 R exp 17.3% -3.0%
T18-D14 R pro 17.8% -4.3%
T11(14)-9-D20 281..501p exp 13.8% -7.8%

T11(14)-17-D16 259..280p exp 13.8% -7.9%

81 T19-D12 (c)32..130p (c)32..47p 32..103p R pro 18.2%
T15-D18 (c) R ave 18.1% -0.4%
B50-7(19)-D12 33..60p exp 16.4% -1.2%
B50-7-D12 61..195p exp 16.3% -1.3%
T15(10)-D18 115..501p ave 17.1% -1.4%
T17-D15 R ave 16.0% -5.1%
T10(15)-11-D20 286..501p exp 14.0% -5.6%
T10(15)-19-D16 268..501p 196..285p exp 14.0% -5.7%
T14(11)-7-D16 102..121p ave 15.1% -5.9%
B50(25)-16-D20 131..270p pro

80 T20-D10 (c)32..310p (c)32..89p R exp 24.0% !
20-20-D20 90..260p (c)32..64p ave 21.7% -2.7%
T16-D16 63..501p R ave 18.8% -9.9%
20-D14-D16 261..501p exp 8.2% -23.9%

79 T19-D11 32..300p (c)32..60p (c) R pro 23.0%
19-20-D20 32..189p ave 21.4% -1.4%
20-19-D20 299..501p 61..501p exp 21.1% -1.6%
T13-D20 (c) R pro 17.9% -10.2%
T17-D14 R pro 17.8% -11.2%
T11-6(10)-D20 190..501p ave

78 T18-D12 (c)32..315p (c)32..103p R exp 24.0% !
20-18-D20 102..501p (c)32..130p ave 21.8% -2.9%
T14-D18 131..501p R ave 19.6% -10.3%
T16-D15 R pro

77 T19-D10 (c)32..310p (c)32..100p (c)32..40p R exp 25.2% !
19-18-D20 101..501p 33..501p ave 22.0% -3.9%
T15-D16 R ave 18.7% -12.0%

76 T16-D14 (c)32..60p (c)32..60p pro 25.8% !
T20-D8 61..400p 61..121p R exp 24.1% -1.3%
20-16-D20 122..501p (c)32..164p ave 22.0% -4.1%
20-16(8)-D20 165..501p beg 17.9% -10.4%

75 T17-D12 (c)32..270p (c)32..116p R exp 24.4%
T19-D9 (c) ave 23.4% -2.2%
T15-D15 R exp 23.2% -2.3%
19-16-D20 117..501p 32..164p ave 21.9% -3.3%
19-16(8)-D20 165..501p beg 17.8% -9.7%
B50(25)-18-D16 271..501p pro 18.6% -9.7%
T13-D18 R pro

74 T14-D16 Always (c)32..260p (c)32..59p R exp 26.0% !
18-16-D20 261..501p 33..164p ave 22.2% -5.7%
18-16(8)-D20 165..501p ave 18.1% -11.9%

73 T19-D8 (c)32..360p (c)32..120p (c)32..40p R exp 25.6%
19-14-D20 33..140p ave 22.3% -4.3%
17-16-D20 119..501p 141..164p ave 21.9% -4.7%
T11(14)-D20 R ave 21.7% -7.5%
17-16(8)-D20 165..501p ave 17.8% -11.0%
T11-D20 R beg

72 T16-D12 (c)32..220p (c)32..130p (c) R exp 26.1% !
T12-D18 R pro 25.9% -1.0%
T20-D6 R pro 25.0% -2.7%
16-16-D20 32..165p ave 22.7% -4.8%
20-20-D16 262..501p 131..501p exp 22.1% -5.4%
D20-D16 221..270p pro 22.6% -5.5%
16-16(8)-D20 166..501p beg 18.6% -11.0%

71 T13-D16 (c)32..310p Always 2..501p R exp 26.0% !
T11(14)-D19 (c) ave 25.1% -1.8%
T17-D10 R pro 25.2% -2.7%

70 T14-D14 (c) (c)32..58p exp 27.1% !
T14(11)-D14 49..160p (c)32..40p exp 26.8% -0.2%
T10-D20 32..40p R exp 26.9% -0.3%
T18-D8 33..501p R pro 25.5% -2.6%
14(11)-16-D20 161..200p 33..165p ave 23.4% -4.7%
T20-D5 R exp 23.7% -6.2%
18-20-D16 199..501p exp 22.3% -6.7%
14(11)-16(8)-D20 166..501p beg 20.2% -9.5%
20-B50 R ave

69 T11(14)-D18 (c)32..180p (c)32..167p ave 27.1% !

T15(10)-D12 33..169p exp 27.0% -0.0%
T11-D18 (c)40..40p 181..290p 168..501p R exp 27.1% -0.1%
T15-D12 32..230p R pro 26.8% -0.8%
T19-D6 R pro 26.1% -2.9%
T13-D15 R exp 24.3% -4.8%
T11-4-D16 291..320p exp 22.6% -6.3%
17-20-D16 228..501p pro

68 T12-D16 Always (c)2..501p 151..501p exp 27.2% !
T12(9)-D16 33..122p 32..150p ave 27.1% -0.0%
T16-D10 R pro 27.0% -0.8%
T20-D4 R pro 27.0% -1.3%
T14-D13 (c) ave 26.4% -1.8%
T18-D7 R pro
D18-D16 R pro

67 T9-D20 (c)32..60p (c)32..161p 32..80p exp 28.1% !
T19(7)-D5 (c) ave 26.7% -2.8%
T17-D8 61..340p R pro 25.5% -4.2%
19-16(8)-D16 162..501p exp 25.0% -4.2%
11-16-D20 81..165p ave 23.5% -6.4%
11-16(8)-D20 166..501p beg 19.4% -12.4%

66 T14-D12 32..241p 32..174p (c) R exp 27.9%
T10-D18 (c) (c) 32..60p R ave 28.1% -0.1%
T10(6)-D18 61..100p ave 27.4% -1.1%
T18-D6 R pro 27.1% -2.8%
T16-D9 R exp 26.2% -3.1%
T12-D15 R exp 25.3% -4.6%
B50-D8 242..501p R exp 25.0% -5.7%
14-20-D16 175..501p exp 23.5% -6.0%
D17-D16 R pro
D15-D18 R pro
10-16(8)-D20 166..501p beg
10-16-D20 101..165p ave

65 B50(25)-D20 (c)32..160p (c)32..80p 32..40p R exp 30.8% !
T11-D16 159..310p 81..501p 33..501p R ave 28.1% -2.8%
T19(7)-D4 (c) ave 28.4% -3.5%
T19-D4 R ave 28.6% -3.5%
T15(10)-D10 R ave 27.0% -4.9%
T15-D10 R exp 27.0% -5.2%

64 T16(8)-D8 (c) (c)32..185p (c)32..64p exp 30.3% !
T16-D8 2..501p R pro 30.1% -0.4%
16-8(16)-D20 61..70p ave 26.3% -5.5%
16-16(8)-D16 186..501p exp 26.1% -5.6%
16(8)-8(16)-D20 71..501p beg 25.7% -6.3%
T14-D11 R exp 26.1% -6.7%
D16-D16 R ave

63 T13-D12 (c)32..357p 32..192p 2..501p R exp 27.8%
T17-D6 (c) R pro 28.5% -0.6%
B50(25)-D19 R beg 28.1% -1.3%
T11-D15 R exp 26.1% -3.1%
T19(7)-D3 (c) ave 27.0% -3.7%
15-16(8)-D16 193..320p exp 25.0% -3.8%
13-B50 R beg

62 T14-D10 (c) (c)32..76p R exp 29.4%
T10-D16 2..501p 75..226p R pro 28.2% -1.2%
T10(6)-D16 227..241p exp 27.4% -2.4%
T16(8)-D7 (c) ave 28.1% -2.9%
14-8(16)-D20 2..501p ave 26.1% -4.0%
14-16(8)-D16 242..501p exp 26.0% -4.2%
T12-D13 R exp 26.3% -4.7%
D15-D16 R pro

61 B50(25)-D18 (c)32..120p (c)32..100p (c) R exp 32.3% !
T19(7)-D2 32..64p ave 30.4% -2.6%
T7(19)-D20 R beg 29.9% -2.8%
T15-D8 121..392p 99..120p R ave 29.4% -3.2%
T7-D20 R exp 28.9% -3.9%
T11-D14 R exp 28.1% -5.2%
13-8(16)-D20 63..501p ave 25.8% -7.5%
13-16(8)-D16 119..275p exp 25.7% -7.6%
19-10-D16 276..501p exp 24.9% -8.6%

copyright (c) kari kaitanen 1995

Napsat komentář