Vyhledání zakončení počítačem

Existuje mnoho variant zavření 501. Když uvážíte jenom jeden záměrný bod ve středu každé výseče: single, double a triple, dostanete přesně 82407 různých způsobů jak ukončit hru. Od 58 bodů můžete zakončit 1404 způsoby. Pokud by jste zkusili spočítat přesnou pravděpodobnost ručně, nejspíše by jste přišli o ruku a nemohli tak už nikdy hrát šipky. Pro upřesnění, rozhodl jsem se použít tři odlišné záměrné body pro každý sektor, jeden uprostřed a dva na každé straně výseče. Jelikož ve středu je 21 záměrných bodů, počítač použil 201 různých záměrných bodů k nalezení optimální hry.

Odlišné záměrné body jsem v knize označil trochu jinak, než jste byli dříve zvyklí. Například T16(8), znamená bod v triplu 16, ale blíže k výseči 8. Takové označení záměrných bodů vám pomůže si uvědomit, který sektor je lepší z hlediska případného netrefení – kdyby jste jej měli netrefit.

Počítačem můžeme prověřit každou možnost zakončení hry. Když máme jednoduchý výpočtový model, je jednoduché jej naprogramovat. Jednoduchý, pečlivě napsaný program garantuje správné výsledky. Vše co musíte udělat, je nechat počítač odzkoušet každý možný záměrný bod na terči, a vyhledat všechna možná a rozumná místa, která může šipka zasáhnout. Počítač musí následně zkusit zakončit od každého bodu hry. Jestliže nebude program pracovat jako výběrový, musí znovu zkoušet každý dostupný záměrný bod. Pozor na to, že začátečník může velmi jednoduše strefit jednu stranu terče když míří na stranu druhou, ale to by nemělo ovlivnit výběry programu.

Počítač tedy hraje s 201 odlišnými záměrnými body. Pak bere v úvahu alespoň 15 odlišných míst ( triple, double a single v pěti sektorech ) kolem záměrných bodů, kam může šipka doletět. To vytváří již 3015 různých variant, ale například kolem středu je 21 míst které může šipka strefit. Já vím, je to lehce zjednodušené.

Z každého možného bodu, se pokouší pokračovat opakovaně ve hře 201 způsoby, a tak stále dál. Pro tři šipky, počítač tedy musí otestovat 27.407.000.000 (3015^3) různých variant hry. A potom co to má vyřešeno, musí optimalizovat cestu k zavření z jediného bodu. Ve hře 501 je 162 momentů odkud hráč může zakončit hru. To znamená 4.440.000.000.000 krát vypočítávat pravděpodobnosti.

To vše vyžaduje opravdu silný počítač k získání výsledků v rozumném čase. Podotýkám, že v knize jsem se rozhodl jít ještě dál. Podobně jako u šachů, počítač uvažuje dopředu pět tahů, t.j. 15 šipek ! Kombinace výše zmíněné, byly vypočteny pouze pro tři šipky. Také šlo o více než 162 bodů ke kontrole. Počítač vyhledával nejlepší hru z každého bodu pod 501! To také znamená, že musí být složitější i program k řešení tohoto problému.

Napsat komentář